Switch to mobile version. Augšup

Izmaiņas SEB bankas pakalpojumu cenrādī, Vispārējos darījumu noteikumos un citos dokumentos

2020. gada 3. janvārī stājas spēkā izmaiņas SEB bankas un SEB līzinga pakalpojumu cenrādī, Vispārējos darījumu noteikumos, Privātuma politikā, Internetbankas līguma noteikumos un citos dokumentos. Tās saistītas gan ar bankas pakalpojumiem privātpersonām, gan uzņēmumiem.

Būtiskākās izmaiņas

 • Tiek ieviesta konta apkalpošanas ikmēneša maksa 0,70 EUR. Šī maksa netiek piemērota SEB bankas Klienta komplektu lietotājiem (ieskaitot komplektos iekļautos dalībniekus).
 • Maksājumu kartes izgatavošanas maksa, saņemot to bankas filiālē, turpmāk būs 5 EUR, savukārt maksājumu kartes izgatavošanas maksa, saņemot to pa pastu – 1,20 EUR. Jauniešiem līdz 18 gadu vecumam maksājumu kartes izgatavošanas maksa, saņemot gan filiālē, gan pa pastu būs 1.20 EUR. Kartes sūtīšana pa pastu Latvijas teritorijā būs bez maksas, savukārt sūtīšana uz ārzemēm – 6 EUR.
 • Skaidras naudas iemaksas limits bankomātos turpmāk būs 7000 EUR mēnesī.
 • SEB fondu turēšanas komisijas maksa turpmāk būs 0.015%, bet pirkšanas darījumiem komisija netiks piemērota.
 • Overdrafts jauniem klientiem turpmāk vairs netiks piedāvāts.
 • Ņemot vērā nelielo pieprasījumu, vairāki pakalpojumi (tostarp darījumi ar čeku grāmatiņām un individuālo seifu īre) vairs netiks nodrošināti (tiks apkalpoti spēkā esošie līgumi, bet netiks slēgti jauni). Savukārt Dammes un Dārzciema filiālēs Rīgā vairs netiks nodrošināti skaidras naudas darījumi un turpmāk Rīgā tos būs iespējams veikt tikai Rīdzenes filiālē.

Vienotais pakalpojumu cenrādis - Privātpersonām, spēkā no 2020. gada 3. janvāra

 

Konti

Konti

 

Pašlaik

No 2020. gada 3. janvāra

Apkalpošanas maksa mēnesī Bez maksas 0.70 EUR*
Klienta līdzekļu administrēšanas maksa mēnesī Klientam, ar kuru SEB banka ir pārtraukusi  sadarbību 50.00 EUR/mēn.**
Neaktīva norēķinu konta uzturēšana 10.00 EUR/ gadā

* Netiek piemērota jebkuru SEB bankas Klienta komplektu lietotājiem (ieskaitot komplektos iekļautos dalībniekus, ja tādi ir paredzēti ar komplekta nosacījumiem),  kā arī klientiem līdz 18 gadu vecumam.

** Tiek piemērota, ja Klients SEB bankas paziņojumā norādītajā termiņā nav izpildījis SEB bankas prasību par kontā (t.sk. vērtspapīru kontā) esošo līdzekļu pārskaitīšanu. Komisijas maksa tiek ieturēta katru mēnesi no naudas līdzekļu atlikuma, ko Klients pēc SEB bankas pieprasījuma nav pārskaitījis uz Klienta kontu citā kredītiestādē.

Elektroniskie kanāli

Elektroniskie kanāli

 

Pašlaik

No 2020. gada 3. janvāra

Digipass izsniegšana 20.00 EUR 9.00 EUR
Digipass aizvietošana 10.00 EUR 9.00 EUR

Maksājumu kartes

Maksājumu kartes

 

Pašlaik

No 2020. gada 3. janvāra

Kopējais naudas iemaksas limits bankomātos ar visām klienta kartēm 15 000 EUR mēnesī 7 000 EUR mēnesī*
Bezkontakta Mastercard norēķinu karte, Tava Stila norēķinu karte
Kartes/papildkartes izgatavošanas maksa, saņemot karti filiālē 1.20 EUR 5.00 EUR
Kartes/papildkartes sūtīšanas maksa, pa pastu ārzemēs 2.85 EUR 6.00 EUR
Kredītkartes
Skaidras naudas izņemšana bankomātā (ATM):
 • SEB bankas ATM
 • SEB grupas ATM (Igaunijā, Lietuvā)
 • Latvijā: Swedbank ATM
1,5%, min. 0.71 EUR 2%, min. EUR 4.00
Skaidras naudas izmaksa pie tirgotāja 1,5%, min. 0.71 EUR 2%, min. EUR 4.00

*Banka patur tiesības vienpusēji samazināt vai palielināt skaidras naudas iemaksas limitu, izvērtējot Klienta saimniecisko un personisko darbību.

Vērtspapīri

Vērtspapīri

 

Pašlaik

No 2020. gada 3. janvāra

Ikmēneša maksa par SEB ieguldījumu fondu, kurus izplata SEB banka, apliecību glabāšanu 0,0050% 0,0150%
Maksa par SEB ieguldījumu fondu uzdevumiem
Fondu apliecību pirkšanas un regulāras pirkšanas:
Cenu grupa 3 (akciju un alternatīvie fondi) 0.75% Bez maksas
Cenu grupa 2 (obligāciju, konservatīvās, sabalansētās un aktīvās stratēģijas fondi) 0.5% Bez maksas
Maksa par vērtspapīru pirkšanas un pārdošanas darījumiem sekojošo valstu biržās
Vācijas, Francijas, Beļģijas, Nīderlandes, Šveices, Lielbritānijas, Spānijas, Portugāles, Kanādas akcijas (rīkojums pieteikts internetbankā) 0.30%, min. 40.00 EUR 0.30%, min. 25.00 EUR

Kredīti

Kredīti

 

Pašlaik

No 2020. gada 3. janvāra

Bankas piekrišanas sagatavošana, noformēšana un saskaņošana pēc klienta pieprasījuma 20.00 EUR Pēc vienošanās, min. 70.00 EUR

Skaidras naudas darījumi

Skaidras naudas darījumi*

 

Pašlaik

No 2020. gada 3. janvāra

Skaidras naudas iemaksa EUR valūtā (par katru darījumu)
Skaidras naudas iemaksa Norēķinu kontā SEB bankā 0,15%, min. 5.00 EUR 0,2%, min. 5.00 EUR
Iemaksa monētās līdz 50 gab. 0,15%, min. 5.00 EUR 0,2%, min. 5.00 EUR

Skaidras naudas iemaksa/ izmaksa ārvalstu valūtās kā arī valūtas maiņas operācijas vairs nebūs pieejamas. Netiks izsniegtas jaunas čeku grāmatiņas.**

* Pieejami tikai SEB bankas klientiem.

** Pēc 3. janvāra tiks apkalpoti līdz šim izsniegtie čeki.

Operācijas ar čekiem

Operācijas ar čekiem

Pakalpojums vairs netiek piedāvāts.

Klienta dokumentu apstrāde

Klienta dokumentu apstrāde

 

Pašlaik

No 2020. gada 3. janvāra

Dokumenti par konta operācijām
Konta pārskata sagatavošana par noteiktu periodu līdz 2013.gada 31.decembrim (ieskaitot) filiālē 0.40 EUR par 1 lapu, min. 3.00 EUR 5.00 EUR*
Dokumentu apstrāde
Pasta pakalpojumi dokumentiem Latvijā un ārzemēs 2.85 EUR (plus PVN 0.60 EUR) 5.00 EUR (plus PVN 1.05 EUR)
VID un Tiesu izpildītāju rīkojumu izpilde
VID rīkojumu izpilde Saskaņā ar attiecīgā maksājuma elektroniskajos kanālos maksu 0.50 EUR
Tiesu izpildītāju rīkojumu izpilde Saskaņā ar attiecīgā maksājuma elektroniskajos kanālos maksu 0.50 EUR

*Maksa netiek piemērota par mēnesi (-šiem), kuros kontam nav bijis apgrozījums. Ja konta pārskats tiek pieprasīts par periodu, kurā kontā nav bijis apgrozījums, tiek piemērota maksa, kas ir vienāda ar 1 mēneša konta pārskata cenu.

Individuālo seifu īre

Individuālo seifu īre

Pakalpojums tiek nodrošināts tikai esošajiem klientiem, ar kuriem ir noslēgts līgums par individuālo seifu īri.

Līzings

Līzings

 

Pašlaik

No 2020. gada 3. janvāra

Komisijas maksa par piekrišanas sniegšanu transporta līdzekļa nodošanai tirdzniecības uzņēmumā 34.00 EUR (t.sk. PVN)

Būtiskākās izmaiņas

 • Veicinot elektronisko pakalpojumu lietošanu, samazināta maksa par kodu kalkulatora izsniegšanu un aizvietošanu – 9 EUR.
 • Ņemot vērā digitālo dokumentu apriti un iespējām dokumentus parakstīt attālināti, turpmāk atsevišķu līgumu (tostarp pamatlīguma un nodrošinājumu līgumu, kā arī kredīta līguma un nodrošinājumu līgumu) sagatavošana drukātā formātā būs ar paaugstinātu maksu.
 • Ņemot vērā nelielo pieprasījumu, vairāki pakalpojumi (tostarp darījumi ar čeku grāmatiņām un individuālo seifu īre) vairs netiks nodrošināti (tiks apkalpoti spēkā esošie līgumi, bet netiks slēgti jauni). Savukārt Dammes un Dārzciema filiālēs Rīgā vairs netiks nodrošināti skaidras naudas darījumi un turpmāk Rīgā tos būs iespējams veikt tikai Rīdzenes filiālē.

Vienotais pakalpojumu cenrādis – Juridiskajām personām, spēkā no 2020. gada 3. janvāra

 

Konti

Konti

 

Pašlaik

No 2020. gada 3. janvāra

Klienta līdzekļu administrēšanas maksa mēnesī Klientam, ar kuru SEB banka ir pārtraukusi  sadarbību 50.00 EUR/mēn.*

* Tiek piemērota, ja Klients SEB bankas paziņojumā norādītajā termiņā nav izpildījis SEB bankas prasību par kontā (t.sk. vērtspapīru kontā) esošo līdzekļu pārskaitīšanu. Komisijas maksa tiek ieturēta katru mēnesi no naudas līdzekļu atlikuma, ko Klients pēc SEB bankas pieprasījuma nav pārskaitījis uz Klienta kontu citā kredītiestādē.

Maksājumu kartes

Maksājumu kartes

 

Pašlaik

No 2020. gada 3. janvāra

Kopējais naudas iemaksas limits bankomātos ar visām klienta kartēm 200 000 EUR mēnesī 9 000 EUR mēnesī*
Debetkartes
Skaidras naudas izņemšana bankomātā (ATM):
 • SEB bankas ATM
 • SEB grupas ATM (Igaunijā, Lietuvā)
 • Latvijā: Swedbank ATM
0,1%, min. 0.57 EUR 2%, min. 1.00 EUR
Skaidras naudas izmaksa pie tirgotāja 0,1%, min. 0.57 EUR 2%, min. 1.00 EUR
Kredītkartes
Skaidras naudas izņemšana bankomātā (ATM):
 • SEB bankas ATM
 • SEB grupas ATM (Igaunijā, Lietuvā)
 • Latvijā: Swedbank ATM
2%, min. EUR 0.71 2%, min. EUR 4.00

*Banka patur tiesības vienpusēji samazināt vai palielināt skaidras naudas iemaksas limitu, izvērtējot Klienta saimniecisko un personisko darbību.

Elektroniskie kanāli

Elektroniskie kanāli

 

Pašlaik

No 2020. gada 3. janvāra

Digipass izsniegšana 20.00 EUR 9.00 EUR
Digipass aizvietošana 10.00 EUR 9.00 EUR
E-link pieslēgšana un apkalpošana
E-identifikācija:
 • E-link izmantošana
50.00 EUR mēnesī 50.00 EUR mēnesī (plus PVN 10.50 EUR)
 • E-link reģistrēšana
50.00 EUR 50.00 EUR (plus PVN 10.50 EUR)
 • Izmaiņu veikšanu E-link Līgumā
20.00 EUR 20.00 EUR (plus PVN 4.20 EUR)

Tirdzniecības finansēšana

Tirdzniecības finansēšana

 

Pašlaik

No 2020. gada 3. janvāra

Finanšu darījuma informācijas apstrāde un nosūtīšana klienta uzdevumā 15.00 EUR 30.00 EUR
Pamatlīguma un nodrošinājumu līgumu sagatavošana papīra formātā 35.00 EUR*
Garantijas/Starptautiskās garantijas/Rezerves kredītvēstules
Citas bankas izdotas Garantijas autentiskuma pārbaude/atsaukums/citas informācijas apstrāde pēc klienta pieprasījuma 30.00 EUR 100.00 EUR

*Pamatlīguma un nodrošinājuma līgumu sagatavošana elektroniskā formātā - Bez maksas.

Kredīti

Kredīti

 

Pašlaik

No 2020. gada 3. janvāra

Pamatlīguma un nodrošinājumu līgumu sagatavošana papīra formātā 35.00 EUR*

*Pamatlīguma un nodrošinājuma līgumu sagatavošana elektroniskā formātā - Bez maksas.

Skaidras naudas darījumi

Skaidras naudas darījumi*

 

Pašlaik

No 2020. gada 3. janvāra

Skaidras naudas iemaksa EUR valūtā (par katru darījumu)
Skaidras naudas iemaksa Norēķinu kontā SEB bankā 0,15%, min. 5.00 EUR 0,2%, min. 5.00 EUR
Iemaksa monētās līdz 50 gab. 0,15%, min. 5.00 EUR 0,2%, min. 5.00 EUR

Skaidras naudas iemaksa/ izmaksa ārvalstu valūtās kā arī valūtas maiņas operācijas vairs nebūs pieejamas. Netiks izsniegtas jaunas čeku grāmatiņas.**

* Pieejami tikai SEB bankas klientiem.

** Pēc 3. janvāra tiks apkalpoti līdz šim izsniegtie čeki.

Operācijas ar čekiem

Operācijas ar čekiem

Pakalpojums vairs netiek piedāvāts.

Vērtspapīri

Vērtspapīri

 

Pašlaik

No 2020. gada 3. janvāra

Ikmēneša maksa par SEB ieguldījumu fondu, kurus izplata SEB banka, apliecību glabāšanu 0,0050% 0,0150%
Maksa par SEB ieguldījumu fondu uzdevumiem
Fondu apliecību pirkšanas un regulāras pirkšanas:
Cenu grupa 3 (akciju un alternatīvie fondi) 0.75% Bez maksas
Cenu grupa 2 (obligāciju, konservatīvās, sabalansētās un aktīvās stratēģijas fondi) 0.5% Bez maksas
Maksa par vērtspapīru pirkšanas un pārdošanas darījumiem sekojošo valstu biržās
Vācijas, Francijas, Beļģijas, Nīderlandes, Šveices, Lielbritānijas, Spānijas, Portugāles, Kanādas akcijas (rīkojums pieteikts internetbankā) 0.30%, min. 40.00 EUR 0.30%, min. 25.00 EUR

Klienta dokumentu apstrāde

Klienta dokumentu apstrāde

 

Pašlaik

No 2020. gada 3. janvāra

Dokumenti par konta operācijām
Konta pārskata sagatavošana par noteiktu periodu līdz 2013.gada 31.decembrim (ieskaitot) filiālē 0.40 EUR par 1 lapu, min. 3.00 EUR 5.00 EUR*
Dokumentu apstrāde
Pasta pakalpojumi dokumentiem Latvijā un ārzemēs 2.85 EUR (plus PVN 0.60 EUR) 5.00 EUR (plus PVN 1.05 EUR)
VID un Tiesu izpildītāju rīkojumu izpilde
VID rīkojumu izpilde Saskaņā ar attiecīgā maksājuma elektroniskajos kanālos maksu 0.50 EUR
Tiesu izpildītāju rīkojumu izpilde Saskaņā ar attiecīgā maksājuma elektroniskajos kanālos maksu 0.50 EUR

*Maksa netiek piemērota par mēnesi (-šiem), kuros kontam nav bijis apgrozījums. Ja konta pārskats tiek pieprasīts par periodu, kurā kontā nav bijis apgrozījums, tiek piemērota maksa, kas ir vienāda ar 1 mēneša konta pārskata cenu.

Individuālo seifu īre

Individuālo seifu īre

Pakalpojums tiek nodrošināts tikai esošajiem klientiem, ar kuriem ir noslēgts līgums par individuālo seifu īri.

Līzings

Līzings

 

Pašlaik

No 2020. gada 3. janvāra

Komisijas maksa par piekrišanas sniegšanu transporta līdzekļa nodošanai tirdzniecības uzņēmumā 34.00 EUR (t.sk. PVN)

Faktorings

Faktorings

 

Pašlaik

No 2020. gada 3. janvāra

Faktoringa noformēšana 0,1%-1,5% no kopējā faktoringa limita, min. 426.86 EUR + PVN 0,1%-1,5% no kopējā faktoringa limita, min. 430.00 EUR + PVN
Izmaiņu veikšana Faktoringa līgumā:
 • limita palielināšana
0,1%-1,5% no palielinātā faktoringa limita, min. 213.43 EUR + PVN 0,1%-1,5% no palielinātā faktoringa limita, min. 215.00 EUR + PVN
Faktoringa līguma pagarināšana 0,1%-1,5% no kopējā faktoringa limita, min. 284.57 EUR + PVN 0,1%-1,5% no kopējā faktoringa limita, min. 290.00 EUR + PVN
Limita izskatīšanas komisija pie apdrošinātāja No 20.00 EUR + PVN
Grāmatvedības izziņu izsniegšana 28.46 EUR + PVN

30.00 EUR + PVN

Nestandarta izziņu izsniegšana 56.91 EUR + PVN 60.00 EUR + PVN
Dokumentu kopiju izsniegšana no arhīva 28.46 EUR + PVN 30.00 EUR + PVN

Privātpersonām

Būtiskākās izmaiņas

 • Tiek ieviesta konta apkalpošanas ikmēneša maksa 0,70 EUR. Šī maksa netiek piemērota SEB bankas Klienta komplektu lietotājiem (ieskaitot komplektos iekļautos dalībniekus).
 • Maksājumu kartes izgatavošanas maksa, saņemot to bankas filiālē, turpmāk būs 5 EUR, savukārt maksājumu kartes izgatavošanas maksa, saņemot to pa pastu – 1,20 EUR. Jauniešiem līdz 18 gadu vecumam maksājumu kartes izgatavošanas maksa, saņemot gan filiālē, gan pa pastu būs 1.20 EUR. Kartes sūtīšana pa pastu Latvijas teritorijā būs bez maksas, savukārt sūtīšana uz ārzemēm – 6 EUR.
 • Skaidras naudas iemaksas limits bankomātos turpmāk būs 7000 EUR mēnesī.
 • SEB fondu turēšanas komisijas maksa turpmāk būs 0.015%, bet pirkšanas darījumiem komisija netiks piemērota.
 • Overdrafts jauniem klientiem turpmāk vairs netiks piedāvāts.
 • Ņemot vērā nelielo pieprasījumu, vairāki pakalpojumi (tostarp darījumi ar čeku grāmatiņām un individuālo seifu īre) vairs netiks nodrošināti (tiks apkalpoti spēkā esošie līgumi, bet netiks slēgti jauni). Savukārt Dammes un Dārzciema filiālēs Rīgā vairs netiks nodrošināti skaidras naudas darījumi un turpmāk Rīgā tos būs iespējams veikt tikai Rīdzenes filiālē.

Vienotais pakalpojumu cenrādis - Privātpersonām, spēkā no 2020. gada 3. janvāra

 

Konti

Konti

 

Pašlaik

No 2020. gada 3. janvāra

Apkalpošanas maksa mēnesī Bez maksas 0.70 EUR*
Klienta līdzekļu administrēšanas maksa mēnesī Klientam, ar kuru SEB banka ir pārtraukusi  sadarbību 50.00 EUR/mēn.**
Neaktīva norēķinu konta uzturēšana 10.00 EUR/ gadā

* Netiek piemērota jebkuru SEB bankas Klienta komplektu lietotājiem (ieskaitot komplektos iekļautos dalībniekus, ja tādi ir paredzēti ar komplekta nosacījumiem),  kā arī klientiem līdz 18 gadu vecumam.

** Tiek piemērota, ja Klients SEB bankas paziņojumā norādītajā termiņā nav izpildījis SEB bankas prasību par kontā (t.sk. vērtspapīru kontā) esošo līdzekļu pārskaitīšanu. Komisijas maksa tiek ieturēta katru mēnesi no naudas līdzekļu atlikuma, ko Klients pēc SEB bankas pieprasījuma nav pārskaitījis uz Klienta kontu citā kredītiestādē.

Elektroniskie kanāli

Elektroniskie kanāli

 

Pašlaik

No 2020. gada 3. janvāra

Digipass izsniegšana 20.00 EUR 9.00 EUR
Digipass aizvietošana 10.00 EUR 9.00 EUR

Maksājumu kartes

Maksājumu kartes

 

Pašlaik

No 2020. gada 3. janvāra

Kopējais naudas iemaksas limits bankomātos ar visām klienta kartēm 15 000 EUR mēnesī 7 000 EUR mēnesī*
Bezkontakta Mastercard norēķinu karte, Tava Stila norēķinu karte
Kartes/papildkartes izgatavošanas maksa, saņemot karti filiālē 1.20 EUR 5.00 EUR
Kartes/papildkartes sūtīšanas maksa, pa pastu ārzemēs 2.85 EUR 6.00 EUR
Kredītkartes
Skaidras naudas izņemšana bankomātā (ATM):
 • SEB bankas ATM
 • SEB grupas ATM (Igaunijā, Lietuvā)
 • Latvijā: Swedbank ATM
1,5%, min. 0.71 EUR 2%, min. EUR 4.00
Skaidras naudas izmaksa pie tirgotāja 1,5%, min. 0.71 EUR 2%, min. EUR 4.00

*Banka patur tiesības vienpusēji samazināt vai palielināt skaidras naudas iemaksas limitu, izvērtējot Klienta saimniecisko un personisko darbību.

Vērtspapīri

Vērtspapīri

 

Pašlaik

No 2020. gada 3. janvāra

Ikmēneša maksa par SEB ieguldījumu fondu, kurus izplata SEB banka, apliecību glabāšanu 0,0050% 0,0150%
Maksa par SEB ieguldījumu fondu uzdevumiem
Fondu apliecību pirkšanas un regulāras pirkšanas:
Cenu grupa 3 (akciju un alternatīvie fondi) 0.75% Bez maksas
Cenu grupa 2 (obligāciju, konservatīvās, sabalansētās un aktīvās stratēģijas fondi) 0.5% Bez maksas
Maksa par vērtspapīru pirkšanas un pārdošanas darījumiem sekojošo valstu biržās
Vācijas, Francijas, Beļģijas, Nīderlandes, Šveices, Lielbritānijas, Spānijas, Portugāles, Kanādas akcijas (rīkojums pieteikts internetbankā) 0.30%, min. 40.00 EUR 0.30%, min. 25.00 EUR

Kredīti

Kredīti

 

Pašlaik

No 2020. gada 3. janvāra

Bankas piekrišanas sagatavošana, noformēšana un saskaņošana pēc klienta pieprasījuma 20.00 EUR Pēc vienošanās, min. 70.00 EUR

Skaidras naudas darījumi

Skaidras naudas darījumi*

 

Pašlaik

No 2020. gada 3. janvāra

Skaidras naudas iemaksa EUR valūtā (par katru darījumu)
Skaidras naudas iemaksa Norēķinu kontā SEB bankā 0,15%, min. 5.00 EUR 0,2%, min. 5.00 EUR
Iemaksa monētās līdz 50 gab. 0,15%, min. 5.00 EUR 0,2%, min. 5.00 EUR

Skaidras naudas iemaksa/ izmaksa ārvalstu valūtās kā arī valūtas maiņas operācijas vairs nebūs pieejamas. Netiks izsniegtas jaunas čeku grāmatiņas.**

* Pieejami tikai SEB bankas klientiem.

** Pēc 3. janvāra tiks apkalpoti līdz šim izsniegtie čeki.

Operācijas ar čekiem

Operācijas ar čekiem

Pakalpojums vairs netiek piedāvāts.

Klienta dokumentu apstrāde

Klienta dokumentu apstrāde

 

Pašlaik

No 2020. gada 3. janvāra

Dokumenti par konta operācijām
Konta pārskata sagatavošana par noteiktu periodu līdz 2013.gada 31.decembrim (ieskaitot) filiālē 0.40 EUR par 1 lapu, min. 3.00 EUR 5.00 EUR*
Dokumentu apstrāde
Pasta pakalpojumi dokumentiem Latvijā un ārzemēs 2.85 EUR (plus PVN 0.60 EUR) 5.00 EUR (plus PVN 1.05 EUR)
VID un Tiesu izpildītāju rīkojumu izpilde
VID rīkojumu izpilde Saskaņā ar attiecīgā maksājuma elektroniskajos kanālos maksu 0.50 EUR
Tiesu izpildītāju rīkojumu izpilde Saskaņā ar attiecīgā maksājuma elektroniskajos kanālos maksu 0.50 EUR

*Maksa netiek piemērota par mēnesi (-šiem), kuros kontam nav bijis apgrozījums. Ja konta pārskats tiek pieprasīts par periodu, kurā kontā nav bijis apgrozījums, tiek piemērota maksa, kas ir vienāda ar 1 mēneša konta pārskata cenu.

Individuālo seifu īre

Individuālo seifu īre

Pakalpojums tiek nodrošināts tikai esošajiem klientiem, ar kuriem ir noslēgts līgums par individuālo seifu īri.

Līzings

Līzings

 

Pašlaik

No 2020. gada 3. janvāra

Komisijas maksa par piekrišanas sniegšanu transporta līdzekļa nodošanai tirdzniecības uzņēmumā 34.00 EUR (t.sk. PVN)

Juridiskām personām

Būtiskākās izmaiņas

 • Veicinot elektronisko pakalpojumu lietošanu, samazināta maksa par kodu kalkulatora izsniegšanu un aizvietošanu – 9 EUR.
 • Ņemot vērā digitālo dokumentu apriti un iespējām dokumentus parakstīt attālināti, turpmāk atsevišķu līgumu (tostarp pamatlīguma un nodrošinājumu līgumu, kā arī kredīta līguma un nodrošinājumu līgumu) sagatavošana drukātā formātā būs ar paaugstinātu maksu.
 • Ņemot vērā nelielo pieprasījumu, vairāki pakalpojumi (tostarp darījumi ar čeku grāmatiņām un individuālo seifu īre) vairs netiks nodrošināti (tiks apkalpoti spēkā esošie līgumi, bet netiks slēgti jauni). Savukārt Dammes un Dārzciema filiālēs Rīgā vairs netiks nodrošināti skaidras naudas darījumi un turpmāk Rīgā tos būs iespējams veikt tikai Rīdzenes filiālē.

Vienotais pakalpojumu cenrādis – Juridiskajām personām, spēkā no 2020. gada 3. janvāra

 

Konti

Konti

 

Pašlaik

No 2020. gada 3. janvāra

Klienta līdzekļu administrēšanas maksa mēnesī Klientam, ar kuru SEB banka ir pārtraukusi  sadarbību 50.00 EUR/mēn.*

* Tiek piemērota, ja Klients SEB bankas paziņojumā norādītajā termiņā nav izpildījis SEB bankas prasību par kontā (t.sk. vērtspapīru kontā) esošo līdzekļu pārskaitīšanu. Komisijas maksa tiek ieturēta katru mēnesi no naudas līdzekļu atlikuma, ko Klients pēc SEB bankas pieprasījuma nav pārskaitījis uz Klienta kontu citā kredītiestādē.

Maksājumu kartes

Maksājumu kartes

 

Pašlaik

No 2020. gada 3. janvāra

Kopējais naudas iemaksas limits bankomātos ar visām klienta kartēm 200 000 EUR mēnesī 9 000 EUR mēnesī*
Debetkartes
Skaidras naudas izņemšana bankomātā (ATM):
 • SEB bankas ATM
 • SEB grupas ATM (Igaunijā, Lietuvā)
 • Latvijā: Swedbank ATM
0,1%, min. 0.57 EUR 2%, min. 1.00 EUR
Skaidras naudas izmaksa pie tirgotāja 0,1%, min. 0.57 EUR 2%, min. 1.00 EUR
Kredītkartes
Skaidras naudas izņemšana bankomātā (ATM):
 • SEB bankas ATM
 • SEB grupas ATM (Igaunijā, Lietuvā)
 • Latvijā: Swedbank ATM
2%, min. EUR 0.71 2%, min. EUR 4.00

*Banka patur tiesības vienpusēji samazināt vai palielināt skaidras naudas iemaksas limitu, izvērtējot Klienta saimniecisko un personisko darbību.

Elektroniskie kanāli

Elektroniskie kanāli

 

Pašlaik

No 2020. gada 3. janvāra

Digipass izsniegšana 20.00 EUR 9.00 EUR
Digipass aizvietošana 10.00 EUR 9.00 EUR
E-link pieslēgšana un apkalpošana
E-identifikācija:
 • E-link izmantošana
50.00 EUR mēnesī 50.00 EUR mēnesī (plus PVN 10.50 EUR)
 • E-link reģistrēšana
50.00 EUR 50.00 EUR (plus PVN 10.50 EUR)
 • Izmaiņu veikšanu E-link Līgumā
20.00 EUR 20.00 EUR (plus PVN 4.20 EUR)

Tirdzniecības finansēšana

Tirdzniecības finansēšana

 

Pašlaik

No 2020. gada 3. janvāra

Finanšu darījuma informācijas apstrāde un nosūtīšana klienta uzdevumā 15.00 EUR 30.00 EUR
Pamatlīguma un nodrošinājumu līgumu sagatavošana papīra formātā 35.00 EUR*
Garantijas/Starptautiskās garantijas/Rezerves kredītvēstules
Citas bankas izdotas Garantijas autentiskuma pārbaude/atsaukums/citas informācijas apstrāde pēc klienta pieprasījuma 30.00 EUR 100.00 EUR

*Pamatlīguma un nodrošinājuma līgumu sagatavošana elektroniskā formātā - Bez maksas.

Kredīti

Kredīti

 

Pašlaik

No 2020. gada 3. janvāra

Pamatlīguma un nodrošinājumu līgumu sagatavošana papīra formātā 35.00 EUR*

*Pamatlīguma un nodrošinājuma līgumu sagatavošana elektroniskā formātā - Bez maksas.

Skaidras naudas darījumi

Skaidras naudas darījumi*

 

Pašlaik

No 2020. gada 3. janvāra

Skaidras naudas iemaksa EUR valūtā (par katru darījumu)
Skaidras naudas iemaksa Norēķinu kontā SEB bankā 0,15%, min. 5.00 EUR 0,2%, min. 5.00 EUR
Iemaksa monētās līdz 50 gab. 0,15%, min. 5.00 EUR 0,2%, min. 5.00 EUR

Skaidras naudas iemaksa/ izmaksa ārvalstu valūtās kā arī valūtas maiņas operācijas vairs nebūs pieejamas. Netiks izsniegtas jaunas čeku grāmatiņas.**

* Pieejami tikai SEB bankas klientiem.

** Pēc 3. janvāra tiks apkalpoti līdz šim izsniegtie čeki.

Operācijas ar čekiem

Operācijas ar čekiem

Pakalpojums vairs netiek piedāvāts.

Vērtspapīri

Vērtspapīri

 

Pašlaik

No 2020. gada 3. janvāra

Ikmēneša maksa par SEB ieguldījumu fondu, kurus izplata SEB banka, apliecību glabāšanu 0,0050% 0,0150%
Maksa par SEB ieguldījumu fondu uzdevumiem
Fondu apliecību pirkšanas un regulāras pirkšanas:
Cenu grupa 3 (akciju un alternatīvie fondi) 0.75% Bez maksas
Cenu grupa 2 (obligāciju, konservatīvās, sabalansētās un aktīvās stratēģijas fondi) 0.5% Bez maksas
Maksa par vērtspapīru pirkšanas un pārdošanas darījumiem sekojošo valstu biržās
Vācijas, Francijas, Beļģijas, Nīderlandes, Šveices, Lielbritānijas, Spānijas, Portugāles, Kanādas akcijas (rīkojums pieteikts internetbankā) 0.30%, min. 40.00 EUR 0.30%, min. 25.00 EUR

Klienta dokumentu apstrāde

Klienta dokumentu apstrāde

 

Pašlaik

No 2020. gada 3. janvāra

Dokumenti par konta operācijām
Konta pārskata sagatavošana par noteiktu periodu līdz 2013.gada 31.decembrim (ieskaitot) filiālē 0.40 EUR par 1 lapu, min. 3.00 EUR 5.00 EUR*
Dokumentu apstrāde
Pasta pakalpojumi dokumentiem Latvijā un ārzemēs 2.85 EUR (plus PVN 0.60 EUR) 5.00 EUR (plus PVN 1.05 EUR)
VID un Tiesu izpildītāju rīkojumu izpilde
VID rīkojumu izpilde Saskaņā ar attiecīgā maksājuma elektroniskajos kanālos maksu 0.50 EUR
Tiesu izpildītāju rīkojumu izpilde Saskaņā ar attiecīgā maksājuma elektroniskajos kanālos maksu 0.50 EUR

*Maksa netiek piemērota par mēnesi (-šiem), kuros kontam nav bijis apgrozījums. Ja konta pārskats tiek pieprasīts par periodu, kurā kontā nav bijis apgrozījums, tiek piemērota maksa, kas ir vienāda ar 1 mēneša konta pārskata cenu.

Individuālo seifu īre

Individuālo seifu īre

Pakalpojums tiek nodrošināts tikai esošajiem klientiem, ar kuriem ir noslēgts līgums par individuālo seifu īri.

Līzings

Līzings

 

Pašlaik

No 2020. gada 3. janvāra

Komisijas maksa par piekrišanas sniegšanu transporta līdzekļa nodošanai tirdzniecības uzņēmumā 34.00 EUR (t.sk. PVN)

Faktorings

Faktorings

 

Pašlaik

No 2020. gada 3. janvāra

Faktoringa noformēšana 0,1%-1,5% no kopējā faktoringa limita, min. 426.86 EUR + PVN 0,1%-1,5% no kopējā faktoringa limita, min. 430.00 EUR + PVN
Izmaiņu veikšana Faktoringa līgumā:
 • limita palielināšana
0,1%-1,5% no palielinātā faktoringa limita, min. 213.43 EUR + PVN 0,1%-1,5% no palielinātā faktoringa limita, min. 215.00 EUR + PVN
Faktoringa līguma pagarināšana 0,1%-1,5% no kopējā faktoringa limita, min. 284.57 EUR + PVN 0,1%-1,5% no kopējā faktoringa limita, min. 290.00 EUR + PVN
Limita izskatīšanas komisija pie apdrošinātāja No 20.00 EUR + PVN
Grāmatvedības izziņu izsniegšana 28.46 EUR + PVN

30.00 EUR + PVN

Nestandarta izziņu izsniegšana 56.91 EUR + PVN 60.00 EUR + PVN
Dokumentu kopiju izsniegšana no arhīva 28.46 EUR + PVN 30.00 EUR + PVN

Internetbankas līguma un mobilās lietotnes noteikumi fiziskām personām, spēkā no 2019. gada 31. oktobra*

Internetbankas līguma noteikumi juridiskām personām, spēkā no 2019. gada 31. oktobra**

* Līguma noteikumi jauniem klientiem spēkā no 2019. gada 31. oktobra, bet esošiem klientiem no 2020. gada 3. janvāra.

** Līguma noteikumi jauniem klientiem spēkā no 2019. gada 31. oktobra, bet esošiem klientiem no 2019. gada 30.novembra.

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 21.00
  Brīvdienās 10.00 - 18.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.