Switch to mobile version. Augšup

 

Izmaiņas SEB bankas cenrādī no 2021. gada 6. janvāra

2021. gada 6. janvārī stāsies spēkā izmaiņas SEB bankas cenrādī. Vēršam Jūsu uzmanību uz būtiskākajām pakalpojumu izmaiņām privātpersonām un uzņēmumiem.

 

 

Būtiskākās izmaiņas privātpersonām

 • Komisijas maksa par naudas pārskaitīšanu no krājkonta vai digitālās krājkases, iepriekš neiesniedzot rakstisku pieteikumu, turpmāk būs samazināta līdz 0,5% min. 1 EUR. (iepriekš - 5 EUR).
 • Norēķinu kartes lietošanas maksa turpmāk mēnesī būs 1.40 EUR. Kartes izgatavošanas maksa būs izdevīgāka, ja to aktivizēsiet patstāvīgi internetbankā, mobilajā lietotnē vai bankomātā – 1.40 EUR. Aktivizējot karti bankas filiālē vai zvanot uz klientu centru, tās izgatavošanas maksa būs 5.00 EUR.
 • Classic kredītkartes lietošanas maksa turpmāk mēnesī būs 2.50 EUR. Kartes izgatavošanas maksa būs izdevīgāka, ja to aktivizēsiet patstāvīgi internetbankā, mobilajā lietotnē vai bankomātā – 2.50 EUR. Aktivizējot karti bankas filiālē vai zvanot uz klientu centru, tās izgatavošanas maksa būs 5.00 EUR.
 • Atkārtota Smart-ID konta izveidošana vai tā atjaunināšana filiālē turpmāk maksās 5.00 EUR. Pirmreizēja Smart-ID konta izveide un konsultācijas filiālē būs bez maksas. Aicinām Smart-ID uzstādīt patstāvīgi.

Vienotais pakalpojumu cenrādis - Privātpersonām, spēkā no 2021. gada 6. janvāra

 

SMS banka

SMS banka

 

Pašlaik

No 2021. gada 6. janvāra

SMS paziņojums Klientu priekšrocību programmas Sudraba un Zelta dalībniekiem (par katru) 0.09 EUR 0.13 EUR
E-pasta paziņojums Klientu priekšrocību programmas Sudraba un Zelta dalībniekiem (par katru) 0.09 EUR 0.13 EUR
Pieprasījuma īsziņas Bez maksas

Elektroniskie kanāli

Elektroniskie kanāli

 

Pašlaik

No 2021. gada 6. janvāra

Internetbankas pieslēgšana un apkalpošana
Smart-ID pirmreizēja pieslēgšana filiālē Bez maksas
Smart-ID atkārtota pieslēgšana filiālē 4.13 EUR (plus PVN 0.87 EUR)

Maksa par naudas glabāšanu kontā

Maksa par naudas glabāšanu kontā

 

Pašlaik

No 2021. gada 6. janvāra

Naudas pārskaitīšana no Krājkonta/Pilngadības depozīta, iepriekš neiesniedzot rakstisku pieteikumu (EUR, USD) 0,5%, min. 5.00 EUR 0,5%, min. 1.00 EUR

Darījumi kontā

Darījumi kontā

 

Pašlaik

No 2021. gada 6. janvāra

Maksājuma atsaukšana un nosūtīta maksājuma izmeklēšana/rekvizītu maiņa
Maksājuma atsaukšana:
 • iekšbankas maksājumiem
Pēdējo sešu mēnešu laikā veiktiem maksājumiem - 20.00 EUR
Maksājumiem, kas veikti pirms sešiem vai vairāk mēnešiem – 25 EUR
20.00 EUR
 • Eiropas maksājumiem
Pēdējo sešu mēnešu laikā veiktiem maksājumiem:
- maksājumiem uz citu banku Latvijā – 20 EUR
- maksājumiem uz ārzemju banku – 50.00 EUR + ārzemju bankas izmaksas
Maksājumiem, kas veikti pirms sešiem vai vairāk mēnešiem:
- maksājumiem uz citu banku Latvijā – 25 EUR
- maksājumiem uz ārzemju banku – 120.00 EUR + ārzemju bankas izmaksas
20.00 EUR
 • Pārrobežu maksājumiem
Pēdējo sešu mēnešu laikā veiktiem maksājumiem:
- maksājumiem uz citu banku Latvijā – 20 EUR
- maksājumiem uz ārzemju banku – 50.00 EUR + ārzemju bankas izmaksas
Maksājumiem, kas veikti pirms sešiem vai vairāk mēnešiem:
- maksājumiem uz citu banku Latvijā – 25 EUR
- maksājumiem uz ārzemju banku – 120.00 EUR + ārzemju bankas izmaksas
50.00 EUR + ārzemju bankas izmaksas
Nosūtīta maksājuma izmeklēšana/rekvizītu maiņa:
 • iekšbankas maksājumiem
Pēdējo sešu mēnešu laikā veiktiem maksājumiem - 20.00 EUR
Maksājumiem, kas veikti pirms sešiem vai vairāk mēnešiem – 25 EUR
20.00 EUR
 • Eiropas maksājumiem
Pēdējo sešu mēnešu laikā veiktiem maksājumiem:
- maksājumiem uz citu banku Latvijā – 20 EUR
- maksājumiem uz ārzemju banku – 40.00 EUR + ārzemju bankas izmaksas
Maksājumiem, kas veikti pirms sešiem vai vairāk mēnešiem:
- maksājumiem uz citu banku Latvijā – 25 EUR
- maksājumiem uz ārzemju banku – 120.00 EUR + ārzemju bankas izmaksas
20.00 EUR
 • Pārrobežu maksājumiem
Pēdējo sešu mēnešu laikā veiktiem maksājumiem:
- maksājumiem uz citu banku Latvijā – 20 EUR
- maksājumiem uz ārzemju banku – 40.00 EUR + ārzemju bankas izmaksas
Maksājumiem, kas veikti pirms sešiem vai vairāk mēnešiem:
- maksājumiem uz citu banku Latvijā – 25 EUR
- maksājumiem uz ārzemju banku – 120.00 EUR + ārzemju bankas izmaksas
40.00 EUR + ārzemju bankas izmaksas
Nosūtīta maksājuma vai neienākušo summu meklēšana
 • Eiropas maksājumiem
Pēdējo sešu mēnešu laikā veiktiem maksājumiem:
- maksājumi no/ uz citām bankām Latvijā – 20 EUR
- maksājumi no/ uz ārzemju bankām – 40.00 EUR + faktiskās izmaksas
Maksājumiem, kas veikti pirms sešiem vai vairāk mēnešiem:
- maksājumi no/ uz citām bankām Latvijā – 25 EUR
- maksājumi no/ uz ārzemju bankām – 120.00 EUR + faktiskās izmaksas
Pēdējo sešu mēnešu laikā veiktiem maksājumiem - 20.00 EUR
Maksājumiem, kas veikti pirms sešiem vai vairāk mēnešiem – 25 EUR

Klientu priekšrocību programma

Klientu priekšrocību programma

 

Pašlaik

No 2021. gada 6. janvāra

SMS banka (Sudraba un Zelta līmeņa klientiem)
SMS paziņojums/E-pasta paziņojums (par katru) 0.09 EUR 0.13 EUR
Mājokļa kredīts (Sudraba un Zelta līmeņa klientiem)
Aizdevuma noformēšana (% no kredīta summas) līdz 0,5-1%, min. 75.00 EUR līdz 1,5%, min. 75.00 EUR

Klienta dokumentu apstrāde

Klienta dokumentu apstrāde

 

Pašlaik

No 2021. gada 6. janvāra

Dokumenti par konta operācijām
Konta pārskata sagatavošana par noteiktu periodu līdz 2013.gada 31.decembrim (ieskaitot):
 • Internetbankā
Nav pieejams Bez maksas
 • Filiālē
5.00 EUR par mēnesi 0.40 EUR par 1 lapu, min. 8.00 EUR
Konta pārskata sagatavošana par noteiktu periodu no 2014. gada 1. janvāra:
 • Filiālē
0.40 EUR par 1 lapu, min. 3.00 EUR 0.40 EUR par 1 lapu, min. 8.00 EUR
Konta pārskata sūtīšana:
 • E-pasts
3.00 EUR
 • Pa pastu:
          - Latvijas robežās 0.40 EUR par 1 lapu, min. 4.00 EUR
          - Ārpus Latvijas robežām 0.40 EUR par 1 lapu, min. 10.00 EUR

Maksājumu kartes

Maksājumu kartes

 

Pašlaik

No 2021. gada 6. janvāra

Mastercard Classic kredītkarte
Kartes/papildkartes izgatavošanas maksa, karti aktivizējot bankas filiālē vai zvanot uz Klientu centru:
 • Bezprocentu kredīta limits
3.00 EUR 5.00 EUR
 • Kredītlīnija un Fiksētais maksājums
2.00 EUR 5.00 EUR
Kartes/papildkartes izgatavošanas maksa, karti aktivizējot Internetbankā, Mobilajā aplikācijā vai ATM:
 • Bezprocentu kredīta limits
3.00 EUR 2.50 EUR
 • Kredītlīnija un Fiksētais maksājums
2.00 EUR 2.50 EUR
Kartes/papildkartes lietošanas maksa (mēnesī):
 • Bezprocentu kredīta limits
3.00 EUR 2.50 EUR
 • Kredītlīnija un Fiksētais maksājums
2.00 EUR 2.50 EUR
Kartes/papildkartes aizvietošana, karti aktivizējot Internetbankā, Mobilajā aplikācijā vai ATM 15.00 EUR 10.00 EUR
Mastercard Gold kredītkarte
Kartes/papildkartes izgatavošanas maksa, karti aktivizējot bankas filiālē vai zvanot uz Klientu centru 3.60 EUR 5.00 EUR
Kartes/papildkartes aizvietošana, karti aktivizējot Internetbankā, Mobilajā aplikācijā vai ATM 15.00 EUR 10.00 EUR
Kredītkartes
Skaidras naudas izmaksa pie tirgotāja 2%, min. 4.00 EUR
Bezkontakta Mastercard norēķinu karte
Kartes/papildkartes izgatavošanas maksa, karti aktivizējot Internetbankā, Mobilajā aplikācijā vai ATM 1.20 EUR 1.40 EUR
Kartes/papildkartes lietošanas maksa (mēnesī) 1.20 EUR 1.40 EUR
Mastercard Juniora norēķinu karte
Kartes izgatavošanas maksa 1.20 EUR 1.40 EUR
Kartes lietošanas maksa (mēnesī) pēc klienta 18 gadu vecuma sasniegšanas 1.20 EUR 1.40 EUR
Citas ar maksājumu kartēm saistītās maksas un nosacījumi
Pārskaitījums no kredītlimita 1,5%, min. 0.71 EUR

Kredīti

Kredīti

 

Pašlaik

No 2021. gada 6. janvāra

Studiju un Studējošā kredīts ar valsts vārdā sniegtu galvojumu
Pieteikuma izskatīšana un izvērtēšana 4.27 EUR
Kredīta noformēšana un izsniegšana Bez maksas
Līguma un/vai grafika papildus kopijas sagatavošana 1.42 EUR 3.00 EUR

Vērtspapīri

Vērtspapīri

 

Pašlaik

No 2021. gada 6. janvāra

Maksa par vērtspapīru kontiem
Ikmēneša maksa par SEB U klases ieguldījumu fondu, kurus izplata SEB banka, apliecību glabāšanu Saskaņā ar U klases cenu grupas apkalpošanas maksu
Ikmēneša apkalpošanas maksa par SEB U klases ieguldījumu fondiem
Ikmēneša apkalpošanas maksājumā iekļauta fondu apliecību pirkšana, regulārā pirkšana, pārdošana, maiņa un turēšana:
- Cenu grupa 3 (akciju fondi, kā arī Strategy Growth un Strategy Opportunity fondi) 0.10%
- Cenu grupa 2 (obligāciju fondi, kā arī Strategy Defensive un Strategy Balanced fondi) 0.05%
- Cenu grupa 1 (naudas tirgus un īstermiņa obligāciju fondi) 0.025%
Maksa par vērtspapīru pirkšanas un pārdošanas darījumiem sekojošo valstu biržās
Baltijas akcijas (Rīkojums ir pieteikts internetbankā) 0,30%, min. 3.00 EUR 0,10%, min. 1.00 EUR
Skandināvijas akcijas:
 • Rīkojums ir pieteikts internetbankā
0,30%, min. 15.00 EUR 0,25%, min. 15.00 EUR
 • Rīkojums ir pieteikts filiālē / SEB bankas brokeriem
0,50%, min. 35.00 EUR 0,50%, min. 35.00 EUR
Vācijas, Francijas, Beļģijas, Nīderlandes, Šveices, Lielbritānijas, Spānijas un Portugāles akcijas:
 • Rīkojums ir pieteikts internetbankā
0,30%, min. 15.00 EUR 0,25%, min. 15.00 EUR
 • Rīkojums ir pieteikts filiālē / SEB bankas brokeriem
0,50%, min. 35.00 EUR 0,50%, min. 35.00 EUR
Kanādas akcijas:
 • Rīkojums ir pieteikts internetbankā
0,30%, min. 15.00 EUR 0,25%, min. 15.00 EUR, bet ne mazāk kā 0.02 CAD par katru akciju
 • Rīkojums ir pieteikts filiālē / SEB bankas brokeriem
0,50%, min. 35.00 EUR 0,50%, min. 35.00 EUR, bet ne mazāk kā 0.04 CAD par katru akciju
ASV akcijas, ja akcijas cena ir mazāka par 5 USD:
 • Rīkojums ir pieteikts internetbankā
0.02 USD par katru akciju, min. 15.00 EUR 0,25%, min. 15.00 EUR, bet ne mazāk kā 0.015 USD par katru akciju
 • Rīkojums ir pieteikts filiālē / SEB bankas brokeriem
0.03 USD par katru akciju, min. 35.00 EUR 0,50%, min. 35.00 EUR, bet ne mazāk kā 0.03 USD par katru akciju
ASV akcijas, ja akcijas cena ir lielāka par 5 USD:
 • Rīkojums ir pieteikts internetbankā
0,30%, min. 15.00 EUR 0,25%, min. 15.00 EUR, bet ne mazāk kā 0.015 USD par katru akciju
 • Rīkojums ir pieteikts filiālē / SEB bankas brokeriem
0,50%, min. 35.00 EUR 0,50%, min. 35.00 EUR, bet ne mazāk kā 0.03 USD par katru akciju
Latvijas parāda vērtspapīri 0,1% no summas, min. 10.00 EUR 0,2% no summas, min. 20.00 EUR
Eiroobligācijas 0,1% no summas, min. 50.00 EUR 0,2% no summas, min. 50.00 EUR
Baltijas parāda vērtspapīri 0,2% no summas, min. 20.00 EUR
Eiroobligācijas un ārpus biržas tirgotās obligācijas 0,2% no summas, min. 50.00 EUR

Būtiskākās izmaiņas uzņēmumiem

 • Norēķinu kartes lietošanas maksa turpmāk mēnesī būs 2.00 EUR. Kartes izgatavošanas maksa būs izdevīgāka, ja to aktivizēsiet patstāvīgi internetbankā, mobilajā lietotnē vai bankomātā – 5.00 EUR. Aktivizējot karti bankas filiālē vai zvanot uz klientu centru, tās izgatavošanas maksa būs 10.00 EUR.
 • Kredītkartes lietošanas maksa turpmāk mēnesī būs 5.00 EUR. Kartes izgatavošanas maksa būs izdevīgāka, ja to aktivizēsiet patstāvīgi internetbankā, mobilajā lietotnē vai bankomātā – 5.00 EUR. Aktivizējot karti bankas filiālē vai zvanot uz klientu centru, tās izgatavošanas maksa būs 10.00 EUR.
 • Komisijas maksa par skaidras naudas izņemšanu SEB un Swedbank bankomātos turpmāk būs 1%, min. 1.00 EUR.
 • Izmaiņu veikšana internetbankas līgumā, ja to darīs bankas darbinieks filiālē, maksās 10.00 EUR. Internetbankas administrators (uzņēmuma pārstāvis) izmaiņas internetbankas līgumā var veikt bez maksas.
 • Atkārtota Smart-ID konta izveidošana vai tā atjaunināšana filiālē turpmāk maksās 5.00 EUR. Pirmreizēja Smart-ID konta izveide un konsultācijas filiālē būs bez maksas. Aicinām Smart-ID uzstādīt patstāvīgi.

Vienotais pakalpojumu cenrādis – Juridiskajām personām, spēkā no 2021. gada 6. janvāra

 

Konti

Konti

 

Pašlaik

No 2021. gada 6. janvāra

Pagaidu norēķinu konts
Atvēršana 15.00 EUR 15.00 EUR*

* Pārformējot pagaidu norēķinu kontu par pastāvīgu norēķinu kontu un piesakoties Uzņēmēja komplektam (S, M, L, XL) komisija maksa par pagaidu norēķinu kontu netiek ieturēta.

SMS banka

SMS banka

 

Pašlaik

No 2021. gada 6. janvāra

Pieprasījuma īsziņas Bez maksas

Elektroniskie kanāli

Elektroniskie kanāli

 

Pašlaik

No 2021. gada 6. janvāra

Internetbankas pieslēgšana un apkalpošana
Izmaiņu veikšana  internetbankas līgumā (veic administrators) Bez maksas
Izmaiņu veikšana internetbankas līgumā (veic bankas darbinieks)* 10.00 EUR
Smart-ID pirmreizēja pieslēgšana filiālē Bez maksas
Smart-ID atkārtota pieslēgšana filiālē 4.13 EUR (plus PVN 0.87 EUR)
E-link pieslēgšana un apkalpošana
E-identifikācija:
 • E-link izmantošana
50.00 EUR mēnesī (plus PVN 10.50 EUR) 0.08 par katru transakciju (plus PVN), min. 50.00 EUR mēnesī (plus PVN 10.50 EUR)

* Piemēro gadījumos, kad bankas darbinieks filiālē, video konsultācijā vai kādā citā veidā veic izmaiņas, kuras internetbankas administrators varēja izdarīt attālināti.

Darījumi kontā

Darījumi kontā

 

Pašlaik

No 2021. gada 6. janvāra

Maksājuma atsaukšana un nosūtīta maksājuma izmeklēšana/rekvizītu maiņa
Maksājuma atsaukšana:
 • iekšbankas maksājumiem
Pēdējo sešu mēnešu laikā veiktiem maksājumiem - 20.00 EUR
Maksājumiem, kas veikti pirms sešiem vai vairāk mēnešiem – 25 EUR
20.00 EUR
 • Eiropas maksājumiem
Pēdējo sešu mēnešu laikā veiktiem maksājumiem:
- maksājumiem uz citu banku Latvijā – 20 EUR
- maksājumiem uz ārzemju banku – 50.00 EUR + ārzemju bankas izmaksas
Maksājumiem, kas veikti pirms sešiem vai vairāk mēnešiem:
- maksājumiem uz citu banku Latvijā – 25 EUR
- maksājumiem uz ārzemju banku – 120.00 EUR + ārzemju bankas izmaksas
20.00 EUR
 • Pārrobežu maksājumiem
Pēdējo sešu mēnešu laikā veiktiem maksājumiem:
- maksājumiem uz citu banku Latvijā – 20 EUR
- maksājumiem uz ārzemju banku – 50.00 EUR + ārzemju bankas izmaksas
Maksājumiem, kas veikti pirms sešiem vai vairāk mēnešiem:
- maksājumiem uz citu banku Latvijā – 25 EUR
- maksājumiem uz ārzemju banku – 120.00 EUR + ārzemju bankas izmaksas
50.00 EUR + ārzemju bankas izmaksas
Nosūtīta maksājuma izmeklēšana/rekvizītu maiņa:
 • iekšbankas maksājumiem
Pēdējo sešu mēnešu laikā veiktiem maksājumiem - 20.00 EUR
Maksājumiem, kas veikti pirms sešiem vai vairāk mēnešiem – 25 EUR
20.00 EUR
 • Eiropas maksājumiem
Pēdējo sešu mēnešu laikā veiktiem maksājumiem:
- maksājumiem uz citu banku Latvijā – 20 EUR
- maksājumiem uz ārzemju banku – 40.00 EUR + ārzemju bankas izmaksas
Maksājumiem, kas veikti pirms sešiem vai vairāk mēnešiem:
- maksājumiem uz citu banku Latvijā – 25 EUR
- maksājumiem uz ārzemju banku – 120.00 EUR + ārzemju bankas izmaksas
20.00 EUR
 • Pārrobežu maksājumiem
Pēdējo sešu mēnešu laikā veiktiem maksājumiem:
- maksājumiem uz citu banku Latvijā – 20 EUR
- maksājumiem uz ārzemju banku – 40.00 EUR + ārzemju bankas izmaksas
Maksājumiem, kas veikti pirms sešiem vai vairāk mēnešiem:
- maksājumiem uz citu banku Latvijā – 25 EUR
- maksājumiem uz ārzemju banku – 120.00 EUR + ārzemju bankas izmaksas
40.00 EUR + ārzemju bankas izmaksas
Nosūtīta maksājuma vai neienākušo summu meklēšana
 • Eiropas maksājumiem
Pēdējo sešu mēnešu laikā veiktiem maksājumiem:
- maksājumi no/ uz citām bankām Latvijā – 20 EUR
- maksājumi no/ uz ārzemju bankām – 40.00 EUR + faktiskās izmaksas
Maksājumiem, kas veikti pirms sešiem vai vairāk mēnešiem:
- maksājumi no/ uz citām bankām Latvijā – 25 EUR
- maksājumi no/ uz ārzemju bankām – 120.00 EUR + faktiskās izmaksas
Pēdējo sešu mēnešu laikā veiktiem maksājumiem - 20.00 EUR
Maksājumiem, kas veikti pirms sešiem vai vairāk mēnešiem – 25 EUR

Maksājumu kartes

Maksājumu kartes

 

Pašlaik

No 2021. gada 6. janvāra

Mastercard Business kredītkarte
Kartes/papildkartes izgatavošanas maksa, karti aktivizējot bankas filiālē vai zvanot uz Klientu centru:
 • Bezprocentu kredīta limits
5.50 EUR 10.00 EUR
 • Kredītlīnija un Fiksētais maksājums
3.70 EUR 10.00 EUR
Kartes/papildkartes izgatavošanas maksa, karti aktivizējot Internetbankā, Mobilajā aplikācijā vai ATM:
 • Bezprocentu kredīta limits
5.50 EUR 5.00 EUR
 • Kredītlīnija un Fiksētais maksājums
3.70 EUR 5.00 EUR
Kartes/papildkartes lietošanas maksa (mēnesī):
 • Bezprocentu kredīta limits
5.50 EUR 5.00 EUR
 • Kredītlīnija un Fiksētais maksājums
3.70 EUR 5.00 EUR
Kartes/papildkartes aizvietošana, karti aktivizējot Internetbankā, Mobilajā aplikācijā vai ATM 15.00 EUR 10.00 EUR
Mastercard Business norēķinu karte
Kartes/papildkartes izgatavošanas maksa, karti aktivizējot Internetbankā, Mobilajā aplikācijā vai ATM 10.00 EUR 5.00 EUR
Kartes/papildkartes lietošanas maksa (mēnesī) 1.20 EUR 2.00 EUR
Kartes/papildkartes atjaunošanas maksa 1.20 EUR
Kartes/papildkartes aizvietošana, karti aktivizējot bankas filiālē vai zvanot uz Klientu centru 6.00 EUR 10.00 EUR
Kartes/papildkartes aizvietošanas maksa, karti aktivizējot Internetbankā, Mobilajā aplikācijā vai ATM 6.00 EUR 5.00  EUR
Skaidras naudas izņemšana bankomātā (ATM):
 • SEB bankas ATM
 • SEB grupas ATM (Igaunijā, Lietuvā)
 • Latvijā: Swedbank ATM
2%, min. 1.00 EUR 1%, min. 1.00 EUR
Skaidras naudas izmaksa pie tirgotāja 2%, min. 1.00 EUR
Citas ar maksājumu kartēm saistītas maksas un nosacījumi
Kartes/ papildkartes sūtīšanas maksa pa pastu:
 • Latvijas teritorijā
0.00 EUR
 • Uz ārzemēm
6.00 EUR
Pārskaitījums no kredītlimita 2%, min. 0.71 EUR

Tirdzniecības finansēšana

Tirdzniecības finansēšana

 

Pašlaik

No 2021. gada 6. janvāra

Importa dokumentu inkaso
Dokumentu inkaso apstrāde un apmaksa 0,2%, min. 70.00 EUR 0,2%, min. 100.00 EUR
Eksporta dokumentu inkaso
Dokumentu inkaso apstrāde un apmaksa 0,2%, min. 50.00 EUR 0,2%, min. 80.00 EUR
Importa kredītvēstules
Kredītvēstules izmantošana (atkarībā no nodrošinājuma veida):
 • nodrošinājuma veids: naudas segums SEB bankā
0,2% no kredītvēstules summas, min. 50.00 EUR 0,2% no kredītvēstules summas, min. 70.00 EUR
 • cits nodrošinājums
Pēc vienošanās Pēc vienošanās, min. 70.00 EUR
Eksporta kredītvēstules
Kredītvēstules apstiprināšana Riska cena Riska cena, min. 100.00 EUR
Dokumentu diskontēšana Riska cena Riska cena, min. 100.00 EUR
Garantiju līnija
Citas izmaiņas garantiju līnijas līgumā pēc klienta pieprasījuma 0,5%, min. 50.00 EUR 0,5%, min. 70.00 EUR
Garantijas/Starptautiskās garantijas/Rezerves kredītvēstules
Garantijas izmantošana (atkarībā no nodrošinājuma veida):
 • nodrošinājuma veids: naudas segums SEB bankā
Min. 1% gadā, min. 35.00 EUR Min. 1% gadā, min. 70.00 EUR
 • cits nodrošinājums
Pēc vienošanās Pēc vienošanās, min. 70.00 EUR

Vērtspapīri

Vērtspapīri

 

Pašlaik

No 2021. gada 6. janvāra

Maksa par vērtspapīru kontiem
Ikmēneša maksa par SEB U klases ieguldījumu fondu, kurus izplata SEB banka, apliecību glabāšanu Saskaņā ar U klases cenu grupas apkalpošanas maksu
Ikmēneša apkalpošanas maksa par SEB U klases ieguldījumu fondiem
Ikmēneša apkalpošanas maksājumā iekļauta fondu apliecību pirkšana, regulārā pirkšana, pārdošana, maiņa un turēšana:
- Cenu grupa 3 (akciju fondi, kā arī Strategy Growth un Strategy Opportunity fondi) 0.10%
- Cenu grupa 2 (obligāciju fondi, kā arī Strategy Defensive un Strategy Balanced fondi) 0.05%
- Cenu grupa 1 (naudas tirgus un īstermiņa obligāciju fondi) 0.025%
Maksa par vērtspapīru pirkšanas un pārdošanas darījumiem sekojošo valstu biržās
Baltijas akcijas (Rīkojums ir pieteikts internetbankā) 0,30%, min. 3.00 EUR 0,10%, min. 1.00 EUR
Skandināvijas akcijas:
 • Rīkojums ir pieteikts internetbankā
0,30%, min. 15.00 EUR 0,25%, min. 15.00 EUR
 • Rīkojums ir pieteikts filiālē / SEB bankas brokeriem
0,50%, min. 35.00 EUR 0,50%, min. 35.00 EUR
Vācijas, Francijas, Beļģijas, Nīderlandes, Šveices, Lielbritānijas, Spānijas un Portugāles akcijas:
 • Rīkojums ir pieteikts internetbankā
0,30%, min. 25.00 EUR 0,25%, min. 15.00 EUR
 • Rīkojums ir pieteikts filiālē / SEB bankas brokeriem
0,50%, min. 50.00 EUR 0,50%, min. 35.00 EUR
Kanādas akcijas:
 • Rīkojums ir pieteikts internetbankā
0,30%, min. 25.00 EUR 0,25%, min. 15.00 EUR, bet ne mazāk kā 0.02 CAD par katru akciju
 • Rīkojums ir pieteikts filiālē / SEB bankas brokeriem
0,50%, min. 50.00 EUR 0,50%, min. 35.00 EUR, bet ne mazāk kā 0.04 CAD par katru akciju
ASV akcijas, ja akcijas cena ir mazāka par 5 USD:
 • Rīkojums ir pieteikts internetbankā
0.02 USD par katru akciju, min. 15.00 EUR 0,25%, min. 15.00 EUR, bet ne mazāk kā 0.015 USD par katru akciju
 • Rīkojums ir pieteikts filiālē / SEB bankas brokeriem
0.03 USD par katru akciju, min. 35.00 EUR 0,50%, min. 35.00 EUR, bet ne mazāk kā 0.03 USD par katru akciju
ASV akcijas, ja akcijas cena ir lielāka par 5 USD:
 • Rīkojums ir pieteikts internetbankā
0,30%, min. 15.00 EUR 0,25%, min. 15.00 EUR, bet ne mazāk kā 0.015 USD par katru akciju
 • Rīkojums ir pieteikts filiālē / SEB bankas brokeriem
0,50%, min. 35.00 EUR 0,50%, min. 35.00 EUR, bet ne mazāk kā 0.03 USD par katru akciju
Latvijas parāda vērtspapīri 0,1% no summas, min. 10.00 EUR 0,2% no summas, min. 20.00 EUR
Eiroobligācijas 0,1% no summas, min. 50.00 EUR 0,2% no summas, min. 50.00 EUR
Baltijas parāda vērtspapīri 0,2% no summas, min. 20.00 EUR
Eiroobligācijas un ārpus biržas tirgotās obligācijas 0,2% no summas, min. 50.00 EUR
S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.