Switch to mobile version. Augšup

Investīcijas - 03.11.2016
kapitāla pārvaldīšana | digitalizācija

Roboti-konsultanti digitālajā laikmetā

Roboti-konsultanti digitālajā laikmetā

Finanšu konsultāciju un kapitāla pārvaldīšanas jomās arvien aktīvāk tiek izmantoti roboti. Esam izpētījuši, kādas jaunākās tendences, iespējas un draudus mūsdienu digitālās tehnoloģijas nes uzņēmumiem, kas sniedz finanšu pakalpojumus, kā arī viņu klientiem.

Mēs dzīvojam pasaulē, kurā katru uzņēmumu, nozari, valsti un pilsētu ļoti ātri pāršalc jaunas tehnoloģijas. Šajā pastāvīgā paātrinājuma tehnoloģiskā progresa pasaulē, ko tagad sauc par digitālo laikmetu, parādās daudz iespēju gan patērētājiem, gan ražošanas uzņēmumiem un pakalpojumu sniedzējiem. Tāpat kā jebkurā citā nozarē arī finanšu nozarē ienāk jaunas vēsmas. Finanšu tehnoloģiju jauninājumi var iekļaut uzlabojumus finanšu izglītībā, mazumtirdzniecības banku pakalpojumos, investīciju pakalpojumos u.c.

Digitālais laikmets

Informācijas laikmets vēl turpinās, taču tā pašreizējo posmu labāk atspoguļo nosaukums “digitālais laikmets”. Digitālais laikmets sākās ap 2010. gadu, un tas varētu turpināties līdz 2030. gadam. Tiek lēsts, ka tā ietekme būs piecas līdz desmit reizes lielāka nekā informācijas laikmeta (1980. - 2010.) ietekme. Digitālā laikmeta attīstību virza lietiskais internets (the Internet of Things jeb IoT), un tiek lēsts, ka no tā gūtais ekonomiskais labums nākamo desmit gadu laikā sasniegs 20 triljonu USD robežzīmi jeb šodienas ASV ekonomikas ekvivalentu.

Kas ir IoT? Vienkāršoti paskaidrojot, tas praktiski nozīmē jebkuras ierīces pieslēgšanu internetam (un/vai citu citai) vai atslēgšanu no tā. Tas ietver visu, sākot ar mobilajiem telefoniem, kafijas automātiem, veļas mazgājamajām mašīnām, lampām, pārnēsājamām ierīcēm un gandrīz visu citu, ko vien jūs varat iedomāties. Tas attiecas arī uz mašīnu detaļām, piemēram lidmašīnas reaktīvo dzinēju vai naftas platformas urbi. Kā minēts iepriekš, ja ierīcei ir ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzis, tā var kļūt par IoT daļu. Tādējādi IoT ir savienotu “lietu” milzu tīkls (kas ietver arī cilvēkus). Lietu savienojamības veidi ir: cilvēks-cilvēks, cilvēks-lietas un lietas-lietas.

IoT kontekstā digitālais laikmets ļauj mums ne tikai vienkārši piekļūt lieliem datu apjomiem, bet arī virza mūs tuvāk komplicētu rezultātu kontrolēšanai un prognozēšanai. Analītisko programmatūru uzlabojumi un darbību automatizācija novedīs pie nozīmīgām atšķirībām digitālajā laikmetā. Digitālajā laikmetā finanšu sektorā finanšu tehnoloģijas kļūst par šā sektora uzņēmumu darbības stūrakmeni.

Finanšu tehnoloģijas

Finanšu tehnoloģijas, pazīstamas arī kā FinTech, ir tautsaimniecības nozare, kurā strādājošie uzņēmumi izmanto tehnoloģiju, lai padarītu finanšu pakalpojumus efektīvākus. Būtībā FinTech ir tehnoloģiskie jauninājumi finanšu sektorā. Tie var iekļaut uzlabojumus finanšu izglītībā, mazumtirdzniecības banku pakalpojumos, investīciju pakalpojumos u.c.

Finanšu tehnoloģiju attīstība uzlabos veidu, kādā finanšu konsultanti (FK) iesaistās un sniedz klientiem pakalpojumus, tostarp investīciju, mantas apsaimniekošanas un finanšu plānošanas pakalpojumus. Finanšu plānošana – padomājiet par to, kā pēdējo 15 gadu laikā ir mainījušies ieguldījumu pārskati! Interneta uzvaras gājiens sākās pagājušā gadsimta 90. gadu beigās un īsi pēc 2000. gada. Lielākā daļa cilvēku joprojām paļāvās uz papīra izrakstu, ko viņi saņēma pa pastu. Tagad mums ir interaktīvi interneta portāli, kuros mēs varam aplūkot izrakstus savā datorā, klēpjdatorā, viedtālrunī vai planšetdatorā, jebkurā brīdī saņemot aktuālu, interaktīvu informāciju par visu mūsu ieguldījumu stāvokli jebkurā laikā.

Ieguldījumu pārskatu ziņā pāreja jau ir notikusi. Nākamo desmit gadu laikā tas pats notiks arī ar vispusīgo finanšu plānu. Galu galā tajā arvien vairāk un vairāk tiks iebūvēti konsultāciju elementi, kamēr pašlaik finanšu plānošana joprojām mīt galvenokārt pagātnē. FK apkopo visu klienta informāciju, ievada to attiecīgajā programmatūrā, izdrukā plānu vai atjauninājumu un nosūta to klientam. Šāds process drīz piederēs pagātnei. Tiklīdz process tiks digitalizēts, visa minētā informācija raiti aizplūdīs tieši klientiem.

Tā kā vairs nebūs papīra finanšu plānu, plāna atjaunināšanas koncepcija pati par sevi jau ir novecojusi. Vairs nebūs nepieciešami atjauninājumi, jo tehnoloģija gādās par to, lai skaitliskie dati tiktu atjaunoti 24 stundas diennaktī septiņas dienas nedēļā.

Proaktīvā nākotne

Digitalizācija pilnībā mainīs veidu, kādā finanšu analītiķi konsultē klientus un piesaista tos. FK darbības mainīsies – no reaģējošām kļūstot par proaktīvām. Pašlaik FK darbības ir reaģējošas, jo bieži vien viņiem nav iespēju konsultēt klientu līdz brīdim, kad klients ierodas un sāk stāstīt, kas jauns noticis viņa dzīvē. Šis process faktiski noved pie pārsteidzoši liela neproduktīvu sapulču skaita. Automatizējot šo procesu, tehnoloģijas informēs FA, ka ir laiks sarunai, taču tā vairs nebūs nepieciešama tikai tādēļ vien, lai tās laikā konstatētu, ka ir kaut kas, ko apspriest sapulcē.

Vai tas nozīmē, ka saziņas apjoms ar klientiem samazināsies? Gluži pretēji. Skatoties uz jauno paaudzi, piemēram, tūkstošgades mijā dzimušajiem, ir acīmredzams, ka tie ir tik ļoti pieraduši sazināties ar tehnoloģiju starpniecību, ka dažam labam var rasties jautājums, vai viņi vispār vēlēsies izmantot konsultanta – cilvēka pakalpojumus. Taču tūkstošgades mijā dzimušie pavada tik daudz laika sociālajos medijos tāpēc, lai sazinātos ar citiem. Faktiski viņi ir atkarīgi no komunikācijas. Salīdzinājumā ar iepriekšējo paaudzi viņi vēlas sazināties vairāk, nevis mazāk. Konsultantu un klientu attiecību kontekstā tas nozīmē, ka, piemēram, sapulces organizēšana nākamajā nedēļā, lai pārrunātu kādu problēmu, vairumam tūkstošgades mijā dzimušo notiek 6,9 dienas vēlāk nekā viņi vēlētos. Nav jau tā, ka viņi nevēlas sarunāties ar cilvēku; viņi vienkārši sagaida, ka sapulce notiks uzreiz, izmantojot tehnoloģijas, ievērojot viņu atkarību no komunikācijas. Galu galā tehnoloģiju izmantošana komunikācijas nolūkā ietaupīs konsultantu laiku, taču vienlaicīgi tas nozīmē arī to, ka sazināšanās ar klientu notiks ātrāk un biežāk nekā jebkad iepriekš.

Roboti – konsultanti

Ir daudz piemēru, kā tehnoloģijas ir sekmējušas finanšu konsultantu attīstību. Pirms 40 gadiem finanšu konsultanti bija akciju brokeri, kas burtiski nodarbojās ar akciju un citu vērtspapīru tirdzniecību iztikas nopelnīšanai. Pēc tam brokeru sabiedrības izmantoja tehnoloģijas, lai tirgotu akcijas lētāk, kas mazināja akciju brokeru nozīmi. Ap pagājušā gadsimta astoņdesmitajiem un deviņdesmitajiem konsultanti tika izspiesti no akciju brokeru darbības, akciju vietā viņi sāka tirgot kopfondus. Pēc tam radās tiešsaistes kopfondu “lielveikali”, un konsultanti kļuva par aktīvu izvietotājiem un izveidoja daudzveidīgus portfeļus. Pašlaik – digitālajā laikmetā – ir parādījušies roboti – konsultanti. Notiek kārtējais pārejas posms.

Robotus – konsultantus var raksturot kā tādu finanšu konsultantu kategoriju, kuri sniedz tiešsaistes finanšu konsultācijas vai portfeļa pārvaldības pakalpojumus ar minimālu cilvēka iejaukšanās. Vārdkopā “robots –konsultants” vārds “robots” nozīmē automatizētu procesu bez cilvēka ietekmes, izmantojot matemātiskus algoritmus investīciju lēmumu pamatošanai. “Konsultants” parasti nozīmē finanšu konsultācijas vai mantas pārvaldīšanas pakalpojumus, šajā gadījumā automatizētā veidā, izmantojot pastāvīgus tiešsaistes vai mobilos kanālus.

Apvienojot abus terminus, mēs runājam par tiešsaistes portfeļu pārvaldības risinājumu, kas paredz klientu aktīvu ieguldīšanu, automatizējot klientu konsultācijas. Aicinot veikt finanšu pašpārvaldi, roboti – konsultanti sniedz nepieciešamo informāciju pilnīgi citādā veidā, kas neprasa pamatīgu finanšu izglītību.

Roboti-konsultanti pārtulko klienta informāciju ieguldīšanas loģikā, t.i,, izstrādājot priekšlikumus par atbilstošām ieguldīšanas iespējām, ņem vērā klienta mērķi, riska apetīti un likviditāti.

Saskaņā ar vairāku labi pazīstamu institūtu aplēsēm par nākotnes robotu –konsultantu tirgu tā pārvaldāmo aktīvu apjoms sasniegs 4 triljonus USD, saņemot atbalstu robotu – konsultantu pakalpojumu veidā 2020. gadā (pašlaik 0,2 triljoni USD). Paredzams, ka līdz 2025. gadam šis skaitlis palielināsies līdz vairāk nekā 16 triljoniem USD aktīvu (pārvaldītie aktīvi), un pārvaldīto aktīvu apjoms būs gandrīz trīs reizes lielāks nekā līdz šim pasaulē lielākā aktīvu pārvaldītāja BlackRock pārvaldīto aktīvu apjoms.

Secinājums

Finanšu tehnoloģijas digitālajā laikmetā nesīs daudz labu lietu finanšu pakalpojumu sniedzēju klientiem. Galvenā uzmanība tiks pievērsta klientu pieredzes uzlabošanai. Jau kādu laiciņu runā par parādību, ko sauc par “pieredzes ekonomiku”. Tās nozīmi daiļrunīgi definējis žurnāls “Harvard Business Review” – tas ir tāds uzņēmums, kurš apzināti izmanto savus pakalpojumus kā skatuvi, bet preces – kā butaforijas, lai iesaistītu individuālos klientus veidā, kas rada neaizmirstamu pieredzi”. Klienti maksā par produktu; viņi maksā vairāk par labu pakalpojumu, taču visvairāk viņi samaksās par labu pieredzi.

Tā ir kā finanšu konsultāciju, tā jebkuras citas nozares iespēja, taču tās nolūkam nepieciešams pilnībā mainīt domāšanas veidu, lai šādu pieredzi nodrošinātu. Un te nu ir gan labas, gan sliktas ziņas finanšu konsultantiem. Labā ziņa ir tā, ka lielāko daļu cilvēku, kuri strādā šajā nozarē, neaizstās tādas tehnoloģijas kā roboti. Sliktās ziņas ir, ka tos, kuri neizmantos tehnoloģijas, lai uzlabotu viņu vērtības piedāvājumu klientiem, tik tiešām nomainīs roboti.

Jānis Meistars,
žurnālists

Pēc Deloitte, CFA Institute, A.T. Kearney, Forbes, “Digital Technology and Social Change” by M. Hilbert materiāliem. 

 • Investīcijas - 15.07.2016

  Kā “helikopteru nauda” ietekmē ekonomiku?

  Kā “helikopteru nauda” ietekmē ekonomiku?

  Arvien vairāk novērotāji sāk apsvērt radikālākās ekonomikas sildīšanas iespēju īstenošanu. Viena no idejām, kas sāk gūt atsaucību, ir t.s. “helikopteru nauda” – koncepcija, saskaņā ar kuru valdība uzdāvina iedzīvotājiem naudu vai samazina nodokļus, lai palielinātu viņu pēcnodokļu ienākumus. Vai tiešām viss ir tik vienkārši?

  Lasīt vairāk

 • Investīcijas - 04.10.2016

  Klintones un Trampa ekonomiskās politikas īpatnības

  Klintones un Trampa ekonomiskās politikas īpatnības

  2016. gada 8. novembrī gaidāmās ASV prezidenta vēlēšanas piesaista arvien lielāku uzmanību, jo abi kandidāti – Hilarija Klintone un Donalds Tramps – aktīvi piedalās savās prezidenta kampaņās. Viena no šo vēlēšanu īpatnībām ir rekordlielas atšķirības abu kandidātu priekšlikumos par valsts ekonomisko attīstību.

  Lasīt vairāk


Citi raksti par šo tēmu

Vairāk

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 20.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.