Switch to mobile version. Augšup

FONDU PAZIŅOJUMI - 2016 10 10 - 14:05

Paziņojums 1. pielikumā uzskaitīto PVKIU (Fonds(-i)) sertifikātu turētājiem/dalībniekiem

2016. gada 2. novembrī SEB Asset Management S.A. (SEB AM), rīkojoties kā pārvaldības sabiedrība, apvienosies ar SEB Investment Manage-ment AB (SEB IM AB). Līdz ar to SEB IM AB atvērs arī savu filiāli Luksemburgā. Šī apvienošanās un jauna filiāle vienkāršos fondu pārvaldības sabiedrību struktūru SEB grupā.

SEB IM AB ir dibināta 1978. gada 19. maijā kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību (aktiebolag, AB). Tās juridiskā adrese Zviedrijā ir
Sveavägen 8, SE-106 40 Stockholm. Zviedrijas finanšu uzraudzības iestāde Finansinspektionen ir atļāvusi SEB IM AB pārvaldīt PVKIU, kā arī diskrecionāri pārvaldīt finanšu instrumentu un investīciju portfeļu saskaņā ar Zviedrijas PVKIU likumu (SFS 2004:46).

Kā tas ietekmēs Jūs un Fondus?

 • Pašlaik fondus pārvalda SEB AM. Pēc SEB AM un SEB IM AB apvienošanās SEB IM AB pārvaldīs fondus tieši vai ar savas Luksem-burgas filiāles starpniecību. Fondu juridiskā adrese arī turpmāk būs Luksemburgā. Risku vadības un centrālās administrācijas darbī-bas veiks SEB IM AB Luksemburgas filiāle.
 • Fondu investīcijas notiks atbilstoši SEB IM AB ievērotajiem ētikas un/vai ilgtspējības principiem.
 • G20 valstis, Singapūra un Honkonga tiks pievienotas to valstu sarakstam, kuras izsniedz vai garantē pārvedamos vērtspapīrus un naudas tirgus instrumentus, kuros Fondi ir tiesīgi ieguldīt.
 • Fondu prospekta 5.2.1. iedaļas “Emisijas ierobežojumi” grozījums ļaus Fondu pārvaldības sabiedrībai atbilstoši rīkoties attiecībā uz personām, uz kurām attiecas aizliegums, saskaņā ar to definīciju Fonda prospektā. Piemēram, atbilstoša rīcība var ietvert personas, uz kuru attiecas aizliegums, konta bloķēšanu. Tas tiks izdarīts saskaņā ar normatīvajiem aktiem Fondu un to ieguldītāju interesēs.
 • Fondi ir tiesīgi piemērot 10% slieksni atpirkšanām un var atlikt atpirkšanas, kuras pārsniedz minēto robežu. Praktiski tas nozīmē, ka gadījumos, kad visu ieguldītāju atpirkšanas uzdevumu kopsumma pārsniedz 10% no apakšfonda neto aktīvu vērtības (NAV) vienā un tajā pašā dienā, Fondi var samazināt atpirkuma uzdevumu apmēru tā, lai to kopējais apmērs nepārsniegtu 10% no NAV. Lai uzlabotu pārredzamību, brokeru (starpniecības) maksas tiks sadalītas starp brokeru (starpnieku) darījuma izpildes maksām un izpētes maksām. Ja izpētes maksas tiks piemērotas, to maksimālais apmērs nedrīkstēs pārsniegt 0,20% gadā no attiecīgā apakšfonda ne-to aktīvu vērtības.
 • Attiecīgo fondu atjauninātajā prospektā tiks ietvertas izmaiņas, kas veiktas, lai atspoguļotu normatīvās prasības, arī precizējumus un redakcionālās izmaiņas.
 • Atjauninātā produktu dokumentācija ir pieejama bez maksas gan SEB AM juridiskajā adresē, gan katra SICAV PVKIU juridiskajā adresē.
 • Ja Jūs nevēlaties turpināt ieguldīšanu savā Fondā, Jūs varat atpirkt savas apliecības/daļas. Lai to paveiktu bez atpirkuma maksas piemērošanas, Jums tās ir jāatpērk viena (1) mēneša laikā no šā paziņojuma datuma. Ņemiet vērā, ka atpirkšanas gadījumā iegūtā peļņa var tikt aplikta ar nodokli.


Ja Jums ir jautājumi par šajā dokumentā aprakstīto informāciju, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot e-pastu .

Ar cieņu,

SEB AM (FCPs, fonds commun de placement, vārdā) direktoru valde
Katra SICAV PVKIU direktoru valde

 

1. pielikums: PVKIU saraksts

 • SEB Concept Biotechnology
 • SEB deLuxe
 • SEB Fund 1
 • SEB Fund 2
 • SEB Fund 3
 • SEB Fund 4
 • SEB Fund 5
 • SEB High Yield
 • SEB ÖkoLux
 • SEB SICAV 1
 • SEB SICAV 2
 • SEB Strategy Fund


2. pielikums: Izmaiņas attiecībā uz konkrētu PVKIU

SEB ÖkoLux, SEB Concept Biotechnology
No šajā dokumentā minētā īstenošanas datuma SEB ÖkoLux un SEB Concept Biotechnology būs tiesīgi pielietot t.s. šūpoļu principu (swing pricing) cenu noteikšanā. Minētā principa mērķis ir aizsargāt Sertifikātu turētāju ieguldījumus gadījumos, kad Fondos ieplūst vai no tiem aizplūst būtiskas summas. Tam notiekot, pārvaldības sabiedrībai var nākties veikt korekcijas, piemēram, veikt tirdznie-cību tirgū, lai uzturētu vēlamo aktīvu sadalījumu Fondiem. Tirdzniecībā var rasties izmaksas, kas ietekmē Fondu vienības cenu un esošo sertifikātu vērtību.

Kontakti

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.