Switch to mobile version. Augšup

PAZIŅOJUMI - 2020 03 24 - 09:35

Par nodokļu rezidences informācijas sniegšanu un starptautisko nodokļu informācijas apmaiņu

Nodokļu informācijas apmaiņa

Finanšu iestādēm, kas pārvalda klientu finanšu aktīvus, piemēram, bankām, pārvaldītājiem un fondiem, kā arī apdrošināšanas sabiedrībām, kas piedāvā uzkrājumu produktus, ir pienākums iegūt un dokumentēt informāciju par savu klientu nodokļu rezidences valsti un nodokļu maksātāja identifikācijas numuru un sniegt šo informāciju Valsts ieņēmumu dienestam, ievērojot likumu “Par nodokļiem un nodevām” un tam pakārtotos normatīvos aktus.

Nodokļu informācijas apmaiņu ar Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV) nosaka “Ārvalstu kontu nodokļu saistību izpildes likums” jeb FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

Nodokļu informācijas apmaiņu ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm (OECD dalībvalstīm), kā arī citām valstīm, nosaka Vienotais ziņošanas standarts jeb CRS (Common Reporting Standard).

Informācijas apmaiņa atbilstoši FATCA

2014. gada 1. jūlijā ASV spēkā stājās tiesību akts par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi (U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)), kura prasības attiecas uz finanšu iestādēm visā pasaulē.

FATCA mērķis ir novērst iespēju ASV personām izvairīties no nodokļu nomaksas, izmantojot ieguldījumus ārvalstīs.
Latvijas Republikas valdība un ASV valdība 2014. gada 27. jūnijā parakstīja līgumu par starptautisko nodokļu pienākumu izpildes uzlabošanu un likuma par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi ieviešanu. Saeima ar 2014. gada 11. decembra likumu pieņēma un apstiprināja šo starpvalstu līgumu ar likuma spēku. Saskaņā ar noslēgto līgumu un spēkā esošo likumu finanšu iestādēm ir pienākums identificēt klientus, kuriem ir saikne ar ASV, un sniegt likumā noteikto informāciju Valsts ieņēmumu dienestam.

AS “SEB banka” ir reģistrēta FATCA reģistrā ar ASV nodokļu administrācijas piešķirto starptautisko identifikācijas numuru 6BRL9A.00041.ME.428 (Global Intermediary Identification Number, GIIN) un tā sniedz ziņojumus saskaņā ar modeli Model 1 IGA (Reporting Model 1 FFI)

Saskaņā ar spēkā esošo regulējumu, informācija VID sniedzama par ASV personām, tostarp ASV nodokļu maksātājiem, par kuriem tiek uzskatīti:

 • ASV pilsoņi un nodokļu rezidenti;
 • ASV rezidenti (ieskaitot ASV uzturēšanās atļauju un „Zaļo karšu” saņēmējus (Green Card));
 • ASV reģistrēti uzņēmumi.

Informācijas apmaiņa, atbilstoši CRS

2014. gada 29. oktobrī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)) Globālajā forumā par caurskatāmību un informācijas apmaiņu par finanšu kontiem tika apstiprināts Globālais standarts (Common Reporting Standard) (CRS)). Tas paredz Globālā standarta dalībvalstu nodokļu administrācijām tiesības saņemt informāciju no finanšu iestādēm par citu dalībvalstu nodokļu maksātāju finanšu kontiem un nosūtīt to nodokļu maksātāja valsts nodokļu administrācijai. Latvija ir pievienojusies Globālajam standartam un īsteno to, pamatojoties uz likumu “Par nodokļiem un nodevām”.

Nodokļu rezidence

Ievērojot normatīvās prasības, finanšu iestādes no klientiem iegūst informāciju par klienta nodokļu rezidences valsti un nodokļu maksātāja identifikācijas numuru.

Fiziska persona var būt nodokļu rezidents vairākās valstīs vienlaikus, attiecīgi klienta pienākums ir iesniegt finanšu iestādei informāciju par katru no šim valstīm.

Parasti nodokļu rezidenta valsts ir pastāvīgā dzīves un nodarbinātības vieta, kurā personas ienākumi tiek aplikti ar ienākuma nodokli neatkarīgi no tā, kurā valstī tie gūti.

Ja persona kādā valstī maksā tikai konkrētiem objektiem uzliktus nodokļus, piemēram, nekustamā īpašuma nodokli, dividenžu ienākuma nodokli vai pievienotās vērtības nodokli (PVN), viņa nav uzskatāma par šīs valsts nodokļu rezidentu. Izņēmums ir ASV, kur pilsoņi tiek uzskatīti par ASV nodokļu rezidentiem pat tad, ja to pastāvīgā dzīvesvieta un nodarbinātības vieta ir citā valstī.

Juridiskas personas pienākums ir sniegt gan savu nodokļu rezidences informāciju, gan informāciju par patieso labuma guvēju nodokļu rezidenci. Informācija par patiesajiem labuma guvējiem obligāti jāsniedz gadījumos, kad juridiska persona gūst pasīvus ienākumus un tie pārsniedz 50% no kopējiem ienākumiem. Par pasīviem ienākumiem parasti tiek uzskatīti procentu ienākumi, dividendes, īres/nomas maksas, autoratlīdzības, ienākumi no valūtas maiņas darījumiem u.tml.

Informējam, ka šajā uzziņas materiālā sniegtajai informācijai ir tikai informatīvs raksturs.

AS “SEB Banka” nesniedz konsultācijas nodokļu rezidences un nodokļu piemērošanas jautājumos. Informāciju par savu nodokļu rezidenci personas var noskaidrot savas rezidences valsts nodokļu administrācijā vai pie nodokļu konsultantiem,

Nodokļu rezidences informācijas iesniegšana

Iesniegt informāciju SEB bankai par savu nodokļu rezidenci var vairākos veidos.
Fiziskas personas:

 1. Internetbankā, sadaļā: Citi/Uzstādījumi -> Mani dati;
 2. Atjaunot klienta datu anketu klātienē SEB bankā;
 3. Zvanot uz Klientu centru un identificējoties ar Smart-ID vai kodu kalkulatoru (digipass);
 4. Citā veidā, par kuru iepriekš esat vienojies ar SEB bankas darbinieku.

Juridiskas personas (par patiesā labuma guvēju):

 1. Internetbankā, sadaļā: Citi/Uzstādījumi -> Klienta datu anketa;
 2. Atjaunot klienta datu anketu klātienē SEB bankā.


Noderīgas saites:

Finanšu nozares asociācijas faktu lapas:

FATCA:
LAT:
https://www.financelatvia.eu/wp-content/uploads/2017/12/faktu_lapa_LV.pdf
ENG:
https://www.financelatvia.eu/wp-content/uploads/2017/12/faktu_lapa_ENG.pdf

CRS:
LAT:
https://www.financelatvia.eu/wp-content/uploads/2017/12/CRS_fact_sheet_lat_31052017.pdf
ENG:
https://www.financelatvia.eu/wp-content/uploads/2017/12/CRS_fact_sheet_eng_31052017.pdf

Finanšu ministrijas informācija par starptautisko sadarbību:
https://www.fm.gov.lv/lv/meklet/?q=FATCA

Valsts ieņēmumu dienesta informācija par starptautisko sadarbību:
https://www.vid.gov.lv/lv/starptautiskie-ligumi-un-administrativa-sadarbiba

Kredītiestāžu likums:
https://likumi.lv/ta/id/37426#p63

Likums “Par nodokļiem un nodevām”
https://likumi.lv/ta/id/33946#p100

Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par starptautisko nodokļu pienākumu izpildes uzlabošanu un likuma par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi (FATCA) ieviešanu”:
https://likumi.lv/ta/id/270871-par-latvijas-republikas-valdibas-un-amerikas-savienoto-valstu-valdibas-ligumu-par-starptautisko-nodoklu-pienakumu-izpildes-uzlabosanu-un-likuma-par-arvalstu-kontu-nodoklu-pienakumu-izpildi-ifatcai-ieviesanu

ASV Iekšējo ieņēmumu dienesta informācija:
https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca

OECD Globālā standarta informācija:
https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 20.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.