Switch to mobile version. Augšup

Līzings: biežāk uzdotie jautājumi

Ko finansē SEB līzings?

SEB līzings finansē automašīnu, komerctransporta, dažādu veidu tehnikas un iekārtu iegādi. Līzinga objekts var būt jauns vai lietots.

Kāds ir maksimālais līzinga periods?

Jauna līzinga objekta maksimālais iespējamais līzinga periods ir 7 gadi. Lietotas automašīnas ar sēdvietu skaitu līdz 9 (ieskaitot) līguma termiņa beigās nedrīkst pārsniegt 13 gadu vecumu, pārējie līzinga objekti – 10 gadu vecumu. Visi iesniegtie līzinga pieteikumi tiek vērtēti individuāli.

Ar ko atšķiras operatīvais līzings no finanšu līzinga?

Finanšu līzings ir līzinga darījums, kurā SEB līzings klienta uzdevumā nopērk līzinga objektu un nodod tā lietošanas tiesības klientam. Klients noteiktajā termiņā samaksā līzinga objekta vērtību pilnā apmērā, un termiņa beigās līzinga objekts pāriet klienta īpašumā.

Operatīvais līzings ir ilgtermiņa noma. Beidzoties nomas termiņam, tiek noteikta līzinga objekta atlikusī vērtība. Klients līguma termiņa laikā samaksā tikai daļu no līzinga objekta iegādes vērtības, un termiņa beigās līzinga objekts tiek atdots SEB līzingam.

Kā rīkoties operatīvā līzinga beigās?

Operatīvā līzinga beigās ir iespējami trīs rīcības varianti:

  • pirmais - atdot līzinga objektu SEB līzingam saskaņā ar noslēgto līgumu;
  • otrais - noslēgt finanšu līzinga līgumu par atlikušās vērtības summu;
  • trešais - līzinga termiņa beigās var tikt izskatīta iespēja pārdot līzinga objektu klientam par atlikušās vērtības summu.

Cik ilgā laikā ir iespējams uzzināt, vai varu saņemt līzingu?

Atbildi par finansēšanas iespējām SEB līzings sniedz 1–2 darba dienu laikā pēc visu darījuma izvērtēšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

Ar kādām izmaksām man jārēķinās?

Sākotnējās izmaksas, ar kurām jārēķinās, noslēdzot līzinga darījumu: pirmā iemaksa, komisija par darījuma noformēšanu, automašīnas vērtējums (ja tiek iegādāta lietota automašīna), auto reģistrācija CSDD, KASKO un OCTA apdrošināšana. Turpmākajā periodā - ikmēneša līzinga maksājumi, apdrošināšana, degvielas un automašīnas uzturēšanas izmaksas.

Kādos datumos jāveic ikmēneša auto līzinga maksājumi?

Ikmēneša līzinga maksājumu veikšanai Jūs varat izvēlēties 15. vai 25. datumu.

Kādi ir ikmēneša rēķinu saņemšanas veidi?

Visērtāk ikmēneša rēķinu ir saņemt pa e-pastu. Nepieciešamības gadījumā varam nodrošināt rēķina nosūtīšanu pa pastu.

Kā nomainīt rēķina saņemšanas veidu?

Rēķina saņemšanas veida maiņu var pieteikt, nosūtot iesniegumu SEB bankas internetbankas pastā vai uz e-pastu seblizings@seb.lv.

Uz kādu kontu jāpārskaita ikmēneša maksa?

SEB līzinga kontu numuri ir norādīti ikmēneša rēķinā:
- USD LV56UNLA0001101074927
- EUR LV88UNLA0001102074227

Kā rīkoties, ja neesmu saņēmis rēķinu?

Ja nepieciešams saņemt rēķinu, rakstiet uz e-pastu un norādiet līzinga līguma numuru.

Kā veikt izmaiņas līzinga līgumā?

Par jebkurām vēlamajām izmaiņām lūdzam informēt, rakstot SEB bankas internetbankas (Ibanka) pastā vai nosūtot ieskenētu iesniegumu ar parakstu uz e-pastu .

Kas ir mans darījuma vadītājs?

Ja esat SEB klients, tad Jūsu darījuma vadītājs ir persona, kura atbild par visiem Jūsu finanšu darījumiem SEB bankā. Savu darījuma vadītāju varat noskaidrot, rakstot uz e-pastu vai zvanot pa tālruni 26668777.

Vai pastāv iespēja nodot līzinga saistības citai fiziskai vai juridiskai personai?

Līzinga līguma saistības var nodot citai fiziskai vai juridiskai personai jebkurā līzinga termiņa laikā, pamatojoties uz klienta iesniegumu. Personai, kura vēlas nodot konkrētās saistības, jāiesniedz iesniegums par saistību nodošanu, kuru ir parakstījis saistību pārņēmējs. Savukārt personai, kura vēlas pārņemt konkrētās saistības, jāiesniedz visi dokumenti, kas nepieciešami jauna darījuma izskatīšanai.

Kurš var lietot līzingā iegādāto automašīnu?

Atbildību par automašīnas lietošanu uzņemas nomnieks saskaņā ar noslēgto līzinga līgumu.

Vai automašīnai ir nepieciešama KASKO apdrošināšana?

Līzinga objektam jābūt apdrošinātam par pilnu tirgus vai atjaunošanas vērtību visā līzinga līguma darbības laikā, norādot SEB līzingu kā atlīdzības saņēmēju. Klienta pienākums ir iesniegt SEB līzingam spēkā esošās KASKO polises kopiju.

Kā es varu iesniegt KASKO polisi SEB līzingam?

KASKO polisi Jūs varat iesniegt, nosūtot to ieskenētu uz e-pastu apdrosinasana@seb.lv vai personīgi jebkurā SEB bankas filiālē.

Kādas KASKO apdrošināšanas polises pieņem SEB līzings?

SEB līzings pieņem visu Latvijas Uzņēmumu reģistrā reģistrēto apdrošināšanas kompāniju KASKO polises.

Vai es drīkstu braukt uz ārzemēm ar līzinga automašīnu?

Ar līzingā finansētu automašīnu drīkst doties uz Eiropas Savienības un NVS valstīm, pirms tam saņemot SEB līzinga rakstveida pilnvaru. Pilnvaras izsniegšanas maksa 25.00 EUR (ar PVN). Baltijas valstu teritorijā pilnvara nav nepieciešama.

Pilnvaras saņemšanas nosacījumi: iesniegta KASKO polise ar norādītām valstīm, kuru robežas plānojat šķērsot, iesniegta automašīnas tehniskās pases kopija, nav maksājumu parādu, aizpildīta un parakstīta iesnieguma veidlapa par pilnvaras izsniegšanu izbraukšanai no valsts. Iesniegumu ar nepieciešamajiem pielikumiem Jūs varat iesūtīt, izmantojot SEB bankas interneta bankas (Ibanka) pastu vai e-pastu . Pilnvaru izbraukšanai no valsts Jūs varat saņemt jebkurā SEB bankas filiālē, iepriekš informējot SEB līzingu.

Vai ir iespēja nomaksāt līzingu ātrāk?

Līzinga saistības ir iespējams nomaksāt ātrāk. Lai saņemtu rēķinu par atlikušo vērtību, jānosūta SEB līzingam iesnieguma veidlapa par līguma pārtraukšanu, izmantojot SEB bankas interneta bankas (Ibanka) pastu vai e-pastu seblizings@seb.lv. Pēc rēķina samaksas lūdzam sazināties ar SEB līzingu pa tālruni 26668777, lai vienotos par dokumentu parakstīšanas vietu (jebkura SEB bankas filiāle).

Kā rīkoties, ja līzinga automašīna ir cietusi ceļu satiksmes negadījumā?

Izsauciet policiju vai uzrakstiet saskaņoto paziņojumu, informējiet apdrošināšanas kompāniju un SEB līzingu. Iesniegumu brīvā formā varat nosūtīt, izmantojot SEB bankas interneta bankas (Ibanka) pastu vai e-pastu . Pēc ceļu satiksmes negadījuma apdrošināšanas kompānija novērtē automašīnas bojājumus, nosaka zaudējumu apmēru, akceptē remontdarbu tāmi vai izmaksā apdrošināšanas atlīdzību. Lai precizētu informāciju, sazinieties ar apdrošināšanas kompāniju vai SEB līzingu.

Kas jādara, kad līzings ir beidzies?

Finanšu līzinga gadījumā lūdzam sazināties ar SEB līzingu, izmantojot SEB bankas interneta bankas (Ibanka) pastu, e-pastu seblizings@seb.lv, vai pa tālruni 26668777, lai vienotos par dokumentu parakstīšanu Jums ērtākajā vietā (jebkurā SEB bankas filiāle), ja tas nepieciešams. Kad visi nepieciešamie dokumenti ir parakstīti, varat doties uz CSDD un pārreģistrēt automašīnu. Operatīvā līzinga gadījumā līzinga objekts jānogādā SEB līzinga norādītajā vietā.

 

Kontakti

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.