Switch to mobile version. Augšup

FONDU PAZIŅOJUMI - 2017 12 06 - 09:10

Izmaiņas SEB High Yield Fondā

Sākot ar 2017. gada 12. decembri, stāsies spēkā izmaiņas SEB High Yield Fonda pārvaldībā un nosaukumā.

Šo izmaiņu ietekmē Jums nav jāveic papildu darbības.

Saistītās izmaiņas:

Ieguldījumu mērķis

Fonda mērķis tiks mainīts uz ilgtermiņa izaugsmes radīšanu, vienlaikus ņemot vērā konkrētus ilgtspējības kritērijus. Iepriekš apakšfonda mērķis bija radīt kopējo peļņu.

Ilgtspējības kritēriji

Apakšfonds ievēro konkrētus ilgtspējības kritērijus. Papildus SEB pamata ilgtspējības principiem, kas aprakstīti fonda prospekta 1. daļas 3. sadaļā "Ieguldījumu mērķis un politika", fonds izmantos gan negatīvu, gan pozitīvu skrīningu. Pozitīvā skrīninga mērķis ir identificēt ilgtspējīgus uzņēmumus, kuros pirms investīciju veikšanas tiek novērtēti vides, sociālās un pārvaldības (Environmental, social and governance – "ESG") faktori. Apakšfonds koncentrējas uz ieguldījumiem uzņēmumos, kas ļauj saglabāt augstu vidējo ESG punktu skaitu portfelī un izvairīties no uzņēmumiem ar viszemākajiem ESG rādītājiem. Negatīvā pārbaude nozīmē, ka apakšfonds neieguldīs uzņēmumos, kuri:

  1. Ražo vai pārdod strīdīgus ieročus, vai kuri pārkāpj starptautiskās konvencijas par ieročiem, piemēram, kasešu bumbām, kājnieku mīnām, ķīmiskajiem un bioloģiskajiem ieročiem.
  2. Piedalās kodolieroču programmu izstrādē vai kodolieroču ražošanā.
  3. Ir pierādāmi pārkāpuši starptautiskās normas attiecībā uz darba likumdošanu, pretkorupciju, vidi vai cilvēktiesībām.
  4. Vairāk nekā 5% no finanšu līdzekļu apgrozījuma gūst no alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu ražošanas, pornogrāfijas materiālu ražošanas un/vai izplatīšanas, ieroču ražošanas un/vai izplatīšanas, kā arī no azartspēļu tirdzniecības.
  5. Ir iesaistīti ogļu, gāzes un/vai naftas izpētē un ieguvē.

Nosaukuma maiņa

Apakšfonda nosaukums mainīsies uz SEB Sustainable High Yield Fund, lai precīzāk atspoguļotu iepriekš minēto ieguldījumu stratēģiju.

Riska aprēķina metodes maiņa

Apakšfonds mainīs riska aprēķina metodi no Riska vērtības metodes (Value at risk – VaR) uz Saistību pieejas metodi. Riska aprēķina metodes izmaiņas tiek veiktas, jo Saistību pieejas metode ir labāk piemērota, lai aprēķinātu apakšfondu globālo ekspozīciju.

Atjaunināta fonda dokumentācija, ieskaitot atjaunoto SEB High Yield Fund prospektu (tiks publicēts 2017. gada decembrī), būs pieejama SEB bankas mājaslapas seb.lv SEB ieguldījumu fondu sadaļā attiecīgā fonda dokumentācijas sarakstā vai arī SEB ieguldījumu fondu pārvaldības uzņēmuma mājaslapā sebgroup.lu.

Kontakti

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.